Widzę więcej

, 0 recenzji

Przypisywanie fotografom złych intencji jest czymś nowym. Nie czułem tego, gdy zaczynałem pracę. Ta zmiana nastąpiła w ostatnich latach. Nazywam ją fałszywą demokracją. Paulina Wilk: Na co lubi pan patrzeć? Chris Niedenthal: Na życie. Interesują mni...