Twórcze napięcie

Dn 12,1–3 / Ps 16 / Hbr 10,11–14.18 / Mk 13,24–32 [14 listopada 2021 / XXXIII niedziela zwykła] Pierwsze słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „W owe dni” (Mk 13,24), budzą od razu pytania: Jakie dni? Kiedy ponownie przyjdzie Syn Człowieczy? Kiedy b...