Relacje albo relatywizm

O Bogu możemy nauczać tylko poprzez nawiązanie relacji. Ten, kto naucza o miłości, miłości nie okazując, jest z góry skazany na porażkę. Josh McDowell jest Amerykaninem, protestantem, ewangelizatorem związanym z ruchem Campus Crusade f...