Felieton wakacyjny, czyli hobby narodów

Swego czasu zadano pytanie przedstawicielom kilku państw, czy chcieliby i byliby skłonni dłużej pracować w ramach tzw. nadgodzin. Zaznaczono przy tym dwie opcje. Pierwsza, że to prośba przełożonego, druga, że za dodatkowym wynagrodzeniem. Niemcy odpowiedzi...