Komunia święta i ucho sługi arcykapłana

, 0 recenzji

Polskim problemem nie jest nieokiełznana szkodliwa kreatywność, ale bylejakość, beztroska, wygodnictwo i... brak rewerencji. Historia ta miała swój początek już dość dawno, podczas mszy świętej dobre parę lat temu. Otóż nie bez zdziwienia s...