Władyka Beniamin

Źle się stało, że jeszcze w okresie międzywojennym nie została poddana gruntownej analizie sowiecka taktyka walki z Kościołem - szczególnie z Cerkwią prawosławną - w pierwszym okresie władzy bolszewików. Wtedy narodzili się „postępowi” księża i wi...