Migawki z trzech kontynentów

, 0 recenzji

Głupi Jonek wygrzewa się na przyzbie domu swojej siostry. Siedzi tam od lat i ogląda sobie ludzi na wale. Głupi Jonek nie widział gór, mórz, bo nigdzie się stąd nie ruszał? Ja objechałem, obleciałem, opłynąłem morza, góry, oceany, miasta, obce kra...