„Słyszysz szum wiatru?, Wilfrid Stinissen OCD

Porywająca książka cenionego rekolekcjonisty i znanego mistrza duchowego o działaniu Ducha Świętego. Wilfrid Stinissen OCD przypomina nam o tym, że Bóg jest tajemnicą, przyrównuje Ducha do wiatru i tchnienia, i uświadamia nam, że jest w Nim coś nieprzewidywalnego – wiatru nie da się uchwycić, nie można też nim sterować. Podobnie jak nie mamy władzy nad wodą i ogniem, tak nie mamy jej też wobec Ducha, ale „gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17). Kto daje się Mu pochwycić, otrzymuje coś z Jego tajemnicy i nieprzewidywalności.

Jeśli nie zadowala cię życie na zwolnionych obrotach, pragniesz żyć pełnią – potrzebujesz Ducha. Nie sądź, że jest On gdzieś daleko. Odkąd tchnienie Boże sprawiło, że człowiek stał się istotą żyjącą, żyjemy życiem samego Boga. W ogóle istniejesz dlatego, że Żyjący podarował ci swego Ducha. Czy nie chcesz żyć świadomie, czy nie chcesz bardziej żyć? Duch wieje za pośrednictwem ciebie i Kościoła tak samo dzisiaj, jak u początków istnienia. Czy jednak słyszysz Jego tchnienie? 

– czytamy w Przedmowie książki Słyszysz szum wiatru? (tytuł oryginalny:Hör du vinden blåsa?).

To książka, która pomaga odnaleźć odpowiedzi m.in. na pytania, o to: Czy Bóg naprawdę do nas mówi? Czy nie jest tak, że wielu zamiast przeżywać to, że Bóg do nich mówi, napotyka raczej na Jego absolutne milczenie? Czy pośród tych, którzy Go słyszą przemawiającego, nie ma i takich, którzy słyszą tylko siebie, swoje własne myśli i fantazje? Czy wszystko, co pochodzi od Boga musi mieć znamię krzyża? I wreszcie – Czy Ty, słyszysz swój własny głos, czy głos Boga? Czy mówisz sam do siebie, czy słuchasz Boga, który do ciebie mówi? W jaki sposób Duch Święty doprowadza nas do całej prawdy?

Wilfrid Stinissen OCD podkreśla wyraźnie, że bardzo rzadko Bóg mówi w sposób bezpośredni, słowami dającymi się usłyszeć i zauważyć. Najczęściej komunikuje się z nami pośrednio, przez naszą głęboką wolę poszukującą prawdy. Bóg mówi także przez wydarzenia, okoliczności, spotkania z ludźmi i przez lektury. Wiele z tego, co się wokół nas dzie­je, zawiera w sobie obecność Boga. Chodzi o to, by ją zauważać i odpowiednio interpretować. Bo przecież: „Bóg nieustannie mówi. Poucza, zachęca, wzywa, pociesza; naprawdę przechadza się po naszym ogrodzie (por. Rdz 3,8)”. Daje nam Ducha Świętego, by rozlać w nas miłość.

Autor zaprasza nas do odnowienia i wzbogacenia swojego życia wewnętrznego i duchowego. Do słuchania i usłyszenia Jego delikatnych podszeptów, często wyrażonych nie wprost: „Wiemy z doświadczenia, jak słowa, które słyszeliśmy bądź czytaliśmy, nagle stają się jasne i odkrywają przed nami głębię, której nie przeczuwaliśmy. To Duch Święty nam je „przy­pomina”. Czasami czyni to wprost, bez pośrednictwa ludzi. Niekiedy za pośrednictwem człowieka, poprzez książkę, list, rozmowę!”.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, deon.pl, dominikanie.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus.

O autorze:

Wilfrid Stinissen (1927–2013) – karmelita bosy, doktor filozofii, duchowy przewodnik, ceniony rekolekcjonista i autor wielu publikacji poświęconych życiu wewnętrznemu. Całe swoje życie podporządkował modlitwie. Wydawnictwo W drodze od lat publikuje jego książki, które spotykają się z ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem polskich czytelników.  Do tej pory ukazały się m.in. Imię Jezus jest w Tobie. O modlitwie nieustannej (2002), Prosta droga do świętości. Śladem św. Teresy z Lisieux (2003), Terapia duchowa: o duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie (2004), Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów. Kilka myśli w obronie sakramentu pokuty (2010), Młode wino. O owocach Ducha Świętego (2021), Wędrówka wewnętrzna. Śladem św. Teresy z Ávili (2021), Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi oraz wywiad Twarzą w twarz. Rozmowa o wierze chrześcijan (2015). 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze