Alister E. McGrath – „Apologetyka po prostu”

Alister E. McGrath – „Apologetyka po prostu”

Na szczere pytania o wiarę istnieją rzeczywiście szczere i przekonujące odpowiedzi. Pytania te należy respektować i traktować poważnie. Co ważniejsze, trzeba na nie odpowiadać. A co najważniejsze – odpowiedzi, jakich można udzielić – istnieją. 

Alister E. McGrath uważa, że najlepszą taktyką obronną wiary chrześcijańskiej jest jej objaśnianie. Historia obfituje w wielkich i przekonujących apologetów. Jednak wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie z „nowym ateizmem” na czele, wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apologetyki. Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą, przemawiających nie tylko do umysłu, lecz także do serca i wyobraźni.  

Książka Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu wiary, której celem jest przedstawienie czytelnikom głównych tematów apologetyki przez odsłonięcie jej zamiarów i podejścia, otwiera nową serię Apologetyka.

Opracowują ją: Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagające łączyć wiarę z codziennością oraz Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury wszechświata, ludzi, a przede wszystkim Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa słowo Boga. Dlatego, by prawda chrześcijańska mogła być rozumiana, trzeba wyrażać ją i głosić wciąż na nowo. Stąd też zrodził się pomysł na serię książek, które zaprezentują właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie uzasadnione argumenty za prawdziwością objawienia.

Jak pisze autor:

Apologetykę należy postrzegać nie jako obronną i wrogą reakcję skierowaną przeciwko światu, lecz jako upragnioną sposobność pokazywania, chwalenia i prezentowania skarbnicy chrześcijańskiej wiary. Zachęca ona wiernych do uświadamiania sobie swojej wiary, jak również wyjaśniania i zachwalania jej ludziom spoza Kościoła. Ma na celu prezentowanie intelektualnego, moralnego, wyobrażeniowego i relacyjnego bogactwa wiary chrześcijańskiej – częściowo po to, aby dodawać wiernym otuchy i pomagać im w rozwijaniu wiary, ale przede wszystkim po to, by umożliwić osobom spoza wspólnoty wiary dostrzeżenie porywającej perspektywy, która zajmuje centrum chrześcijańskiej Ewangelii.

Rekomendacje

ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny:

Nie ma obecnie książki, która lepiej pokazywałaby chrześcijaństwo jako sensowną propozycję dla współczesnego człowieka. Po jej lekturze ma się wrażenie, że rozsypane puzzle nagle układają się w sensowna całość. Jest to książka, która ukazuje coś tak delikatnego, jak smak duchowy, ogniskuje życie chrześcijańskie wokół jego podstawowych twierdzeń. McGrath, bez obciążania czytelnika zbędnymi szczegółami, z łatwością odsłania istotę chrześcijaństwa. 

o. prof. Jarosław Kupczak OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny:

Alister McGrath, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów anglikańskich, kreśli w swojej książce zarys chrześcijańskiej apologetyki na XXI wiek. Także dzisiaj, w epoce post-prawdy, ma ona ukazać, że Ewangelia odpowiada najpełniej na najważniejsze pytania i egzystencjalne tęsknoty człowieka. Pozytywne patrzenie na współczesną kulturę, bez zbędnej nostalgii i tęsknoty za przeszłością, umożliwia profesorowi z Oksfordu wskazanie głównych tropów kulturowych, które mogą ułatwić dzisiaj głoszenie Ewangelii. Alister McGrath jest również biofizykiem molekularnym; nie dziwi więc fakt, że jedną z najcenniejszych części książki jest ukazanie, w jaki sposób refleksja nad możliwościami poznawczymi nauk przyrodniczych pomaga w zrozumieniu racjonalności chrześcijańskiej wiary.

O autorze

Alister E. McGrath (ur. 1953) – teolog protestancki, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz King`s College w Londynie, doktor biofizyki.  Od wielu lat zajmuje się propagowaniem wiary chrześcijańskiej w kulturze świeckiej. Jego głos odegrał istotną rolę w dyskusji z „nowym ateizmem” Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa. Jest autorem powszechnie znanych dzieł apologetycznych, takich jak Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa i Why God Won’t Go Away Engaging with the New Atheism. Opublikował także wiele bestsellerowych podręczników z zakresu teologii chrześcijańskiej w tym Christian Theology: An Introduction. 

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze