Opowieści pielgrzyma i czotka oraz Mądrość mnichów z góry Athos i sznur modlitewny

Praktykuj Modlitwę Jezusową

Czym jest Modlitwa Jezusowa?

Modlitwa Jezusowa jest krótką formułą, powiedzielibyśmy „aktem strzelistym”, będącym wezwaniem Jezusa miłosiernego przy równoczesnym wyznaniu swej własnej grzeszności. Formuła ta przechodziła różne przemiany — najpierw była tylko wymawianiem imienia Jezus, potem dodano wezwanie i prośbę o zmiłowanie. Już od końca IV wieku przybrała ostateczną postać: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną (grzesznym)”.

Modlitwa Jezusowa ma bardzo dawny rodowód; wywodzi się od Ojców Pustyni z IV wieku. Na jej temat napisano wiele traktatów i stworzono niemało teorii. W każdym razie trzeba pamiętać, że choć jest tylko jedną z form modlitwy, stała się dla wielu ludzi narzędziem prawdziwej przemiany duchowej i moralnej. Jej praktyka polega na stałym powtarzaniu tej formuły. Początkowo ustnie w ograniczonej liczbie, aby wreszcie stać się modlitwą całkowicie wewnętrzną i ciągłą.

– czytamy w traktacie o modlitwie, czyli książce Anonima Opowieści pielgrzyma.

Pomocą w tej praktyce są czotki, cziotki, brojanica, komboskion, czyli sznur modlitewny wykorzystywany w chrześcijaństwie wschodnim do odliczania odmawianych wezwań Modlitwy Jezusowej.
Przygotowaliśmy dla Was dwa zestawy z czotkami: Mądrość mnichów z góry Athos Alaina Durela oraz wspomniane już Opowieści pielgrzyma. Ręcznie plecione czotki mają 33 węzełki.

Pamiętam, gdy w nowicjacie zacząłem odkrywać modlitwę nieustanną i z wypiekami na twarzy pochłaniałem Opowieści pielgrzyma, pisma Grzegorza Palamasa i polskie tłumaczenie fragmentów Filokalii. (…) Modlitwa Jezusowa stanowi proste uznanie grzeszności i wyznanie nadziei na miłosierdzie. Dlatego jej celem jest pokora. Stanięcie w miejscu, w którym się stoi. „Przyjęcie prawdy o sobie”, jak powiedziałby św. Bernard, lub „odkrycie godności człowieka nadanej mu przez Boga”, jak ujęła to Gertruda von Le Fort. Łącząc oboje: przyjęcie tego, kim się jest wobec Boga.

– pisze Tomasz Grabowski OP we wprowadzeniu do książki Mądrość mnichów z góry AthosWspomnienia z góry Athos.

A Ojciec Tichon ze Stawronikity, jeden z mnichów zostawił nam taką myśl:

Modlitwa Jezusowa otwiera nasze zamroczone oczy, abyśmy mogli kontemplować wiekuistą chwałę jedynego Syna. Przygotowuje nas ona do udziału w świętych Misteriach Boskiej Eucharystii, a następnie zachowuje dla nas jej niewymowny smak. Jest naszą towarzyszką we wszystkich trudach duchowej walki, ale również we wszelkich naszych radościach. Podsumowuje całość duchowej walki i dostojeństwa życia w Chrystusie.

– 392. w Mądrość mnichów z góry Athos.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze