„Ojciec was miłuje. O Trójcy Świętej”, Wilfrid Stinissen OCD

Głównym tematem książki jest ojcostwo Boga Ojca. Pokazanie ludzi jako umiłowanych dzieci Boga, kochanych dokładnie taką samą, nieprawdopodobną miłością, jaką Bóg Ojciec kocha Syna – Jezusa. Wilfrid Stinissen tłumaczy niełatwe zagadnienia dotyczące Trójcy Świętej i relacji człowieka względem Niej.

Tytuł pochodzi z pożegnalnej mowy Jezusa, w której mówi: „Sam Ojciec kocha was, bo mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że przyszedłem od Boga” (J 16,27).

Ten głęboko zakotwiczony w Biblii, krótki lecz wieloaspektowy tekst, to jedna z najlepszych pozycji, jakie napisano w języku szwedzkim na temat Trójcy Świętej.

– napisał w Posłowiu Gösta Hallonsten, profesor teologii na uniwersytecie w Lund.

Stinissen OCD podejmuje refleksję nad samym centrum wiary: nad Ojcem i naszą z nim wspólnotą.

Książka składa się z trzech rozdziałów: Nasz Pan Jezus Chrystus – Bóg i ojciec; Nasz Ojciec; Żyć jak dzieci Ojca.

Poza rozważaniami teoretycznymi autor podaje także praktyczne przykłady, jak możemy odkrywać i rozwijać naszą więź z Bogiem, by móc już za życia ziemskiego poczuć kierowaną do nas miłość Ojca. Z pomocą przychodzi tutaj m.in. główna chrześcijańska modlitwa Ojcze nasz, będąca potwierdzeniem tego, o czym pisze Stinissen.

Autor wspomina także o: „trikach”, jakie stosujemy podczas modlitwy, by stać się „lepszymi ludźmi”. Pyta m.in. o to, czy w medytacji chodzi nam o nas, czy o Boga?; Czy praktykujemy tylko ćwiczenia, spełniamy obowiązki, czy jednak cały czas chodzi nam o miłość?; Czy prowadzimy zdyscyplinowany tryb życia, żeby nasza praca przynosiła większe rezultaty, czy dlatego, że żyjemy w nieustannym „tak, Ojcze”, tej zgodzie, która jedynie może wnieść harmonię?; Czy robimy coś, „żeby sprawić przyjemność Jezusowi”?

Jesteśmy w drodze do nieba z uwagi na samo stworzenie. Wystarczy przyjąć to powołanie, które od początku nadaje całemu naszemu życiu zasadniczy kierunek. Żeby stracić życie wieczne, trzeba świadomie zanegować to programowe ukierunkowanie i mu zaprzeczyć. Nikt zatem nie utraci życia wiecznego, jeśli wyraźnie i świadomie go sam nie odrzuci.

– podsumował Wilfrid Stinissen OCD w książce Ojciec was miłuje. O Trójcy Świętej (tytuł oryginalny: Faderen själv älskar er).

Patronat nad książką objęli:

tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, opoka.org.pl, wiara.pl, Aleteia.pl, dominikanie.pl, misyjne.pl, Radio Nadzieja, Radio Doxa, Radio Emaus

O autorze:

Wilfrid Stinissen OCD (1927–2013) – karmelita bosy, doktor filozofii, duchowy przewodnik, ceniony rekolekcjonista i autor wielu publikacji poświęconych życiu wewnętrznemu. Całe swoje życie podporządkował modlitwie. Wydawnictwo W drodze od lat publikuje jego książki, które cieszą się ogromnym i niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. Do tej pory ukazały się m.in. Imię Jezus jest w Tobie. O modlitwie nieustannej (2002), Prosta droga do świętości. Śladem św. Teresy z Lisieux (2003), Terapia duchowa: o duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie (2004), Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów. Kilka myśli w obronie sakramentu pokuty (2010), Młode wino. O owocach Ducha Świętego (2021), Wędrówka wewnętrzna. Śladem św. Teresy z Ávili (2021), Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi (2021), Słyszysz szum wiatru? (2022), Powiedz im o Maryi (2022) oraz wywiad Twarzą w twarz. Rozmowa o wierze chrześcijan (2015).