Nowości Wydawnictwa W drodze – marzec 2023 r.

Wczesną wiosnę 2023 r. dominikańskie Wydawnictwo W drodze wita trzema nowościami, tj.: „Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości” Trenta Horna; „Nauka kontemplacji” Jacquesa i Raïssy Maritainów; „Toksyczne osobowości: narcyz. Rozpoznać, przeciwdziałać, pomóc” autorstwa Bernadette Lemoine i Pélissié du Rausas Ines; oraz jednym wznowieniem „Opowieści pielgrzyma”, których autor nie jest już anonimowy, a jest nim Arsenij Trojepolski.

Dlatego jesteśmy katolikami. Uzasadnienie wiary, nadziei i miłości, Trent Horn

To pierwsza z cyklu książek wydanych w ramach serii Nowa Apologetyka. Autor zachęca w niej do pójścia za dawną mądrością: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!”.

Trent Horn urodził się w żydowskiej rodzinie, a odkąd został katolikiem poświęcił się wyjaśnianiu powodów swojej wiary. Jego pierwszymi słuchaczami i zarazem oponentami byli przyjaciele i rodzina. Niektórzy nie wierzyli w Boga ani nawet w istnienie prawdy. Innym religia nie była potrzebna do szczęścia albo po prostu jej nie rozumieli. Książka jest zbiorem najbardziej przejrzystych i pomocnych wskazówek, mogących pomóc sceptykom i poszukującym, którzy chcą zrozumieć wiarę katolicką i argumenty za istnieniem Boga.

Celem Trenta Horna jest próba wyjaśnienia w prosty sposób, dlaczego katolicy wierzą w to, w co wierzą? Dlaczego należą do Kościoła i praktykują wiarę katolicką?

Autor przedstawia w niej racje, które wywarły na niego największy wpływ podczas nawrócenia na wiarę katolicką. Z precyzją i jasnością pokazuje, jak bronić wiary przed pojawiającymi się najczęściej zarzutami wobec niej.

Nauka kontemplacji, Jacques Maritain, Raïssa Maritain

Potrzeba bycia w bliskości Boga pozostaje niezmienna. Dlatego Nauka kontemplacji, choć ukazała się przed stu laty, nie straciła nic na aktualności. Esej wspaniale ilustruje związki między pracą intelektualną a duchowymi poszukiwaniami. Autorzy wskazują najważniejsze zasady życia modlitwy zgodnie z tradycją mistyczną świętych Tomasza z Akwinu, św. Jana od Krzyża i innych.

Ten mały traktat został wydany poza drukiem w 1922 roku jako katalog „tomistycznych kółek naukowych”. Obecne wydanie, przygotowane dla tych, którzy nie czytają po łacinie, jest dobrze dostosowane dla wszystkich, którzy chcą odkryć w sobie powołanie i zacząć inaczej się modlić.

Nauka kontemplacji to wprowadzenie i zachęta do pogłębienia modlitwy. Autorzy, Jacques i Raïssa Maritainowie, pochylają się nad problem wiedzy religijnej i życiem duchowym. Przestrzegają przed niebezpieczeństwem, jakie tkwi w zbytnim przywiązaniu intelektualnym i jego wpływie na życie modlitewne. Zachęcają do bezwarunkowego otwarcia na Pana Boga, nieorganizowania modlitwy według własnego pomysłu.

Toksyczne osobowości: narcyz. Rozpoznać, przeciwdziałać, pomóc, Bernadette Lemoine, Pélissié du Rausas Ines

Książka ukazała się w ramach serii Psychologia i wiara.

Ofiary przemocy odnajdujemy wszędzie: w rodzinach, związkach, szkołach, zakładach pracy czy innych społecznościach, również we wspólnotach religijnych.  Te osoby najczęściej myślą, że to ich wina, nie są świadome, że mają do czynienia z osobowościami toksycznymi. Tymczasem bycie ofiarą nie jest nieuniknione, trzeba zrobić pierwszy krok: mieć odwagę, by się uwolnić, a potem odbudować siebie z pomocą życzliwego otoczenia.

Na temat toksycznych typów osobowości napisano już wiele książek. Tę natomiast wyróżniają doświadczenia osób, którym udało się uwolnić z narcystycznego zniewolenia oraz nietypowa forma dialogu między autorkami, które podchodzą do zagadnienia z perspektywy wiary katolickiej.

Celem autorek jest przekazanie czytelnikowi aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat zagadnienia, a także odpowiedź m.in. na pytania: Co jest, a co nie jest narcystycznym zaburzeniem osobowości? Skąd biorą się toksyczne osobowości? Jakie są sygnały ostrzegawcze? Co zrobić, gdy zorientujemy się, że ten temat dotyczy nas bezpośrednio? Jak się chronić? Jak zapobiegać? Jak podejść do tego zagadnienia z perspektywy wiary? Czy możliwe jest przebaczenie oprawcy?

Opowieści pielgrzyma, Arsenij Trojepolski

Opowieści pielgrzyma powstały w latach 1859-1863. Ich autorem, jak dowodzą współcześni badacze, był rosyjski mnich Arsenij (Walentyn) Trojepolski – obecnie odkrywany i coraz bardziej doceniany duchowy pisarz XIX-wiecznej Rosji. Urodził się w 1804 roku w rodzinie drobnej, rosyjskiej szlachty. Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego. W 1825 roku wstąpił do klasztoru św. Symeona w Moskwie. W 1832 roku został kapłanem (w tradycji prawosławnej zwany hieromnichem). Podczas swojego życia wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu, przebywał w kilkunastu klasztorach w wielu regionach Rosji. W 1857 roku trafił do klasztoru św. Pafnutiusa w Borowsku pod Moskwą, gdzie zmarł w 1870 r.. Tam napisał Opowieści pielgrzyma, a także inne, liczne pisma poświęcone m.in. teorii i praktyce Modlitwy Jezusowej. 

Opowieści pielgrzyma to wyjątkowe dzieło chrześcijańskiej duchowości, które w barwnym stylu przedstawia drogę do odkrycia i praktyki modlitwy nieustannej, zwanej także Modlitwą Jezusową czy Modlitwą Serca. Tytułowy pielgrzym wyrusza w drogę, by się dowiedzieć, co oznaczają biblijne słowa „Nieustannie się módlcie”. Wędrując, poznaje modlitwę Jezusową i zaczyna żyć zgodnie z wolą Bożą. Jego historia to mistrzowska opowieść o tym, jak Bóg zmienia życie człowieka. 

Pismo to, uważane do niedawna za anonimowe, doczekało się wielu wydań w różnych językach świata. Niniejsze, piąte, wydanie zawiera nowy wstęp, w którym przedstawiono historię powstania dzieła oraz wyjaśniono kwestię jego autorstwa. 

Fragment wstępu od wydawcy do wydania piątego: Bartłomiej Wolszleger OP:

Kiedy w 1988 roku po raz pierwszy wydaliśmy Opowieści pielgrzyma, o. Placyd Galiński OSB swoje wprowadzenie, które w tym wydaniu zamieszczamy w skróconej wersji, rozpoczął od słów: »Prawdopodobnie nigdy nie będzie wiadomo, kto jest autorem Opowieści pielgrzyma«. Od tego czasu minęło już ponad trzydzieści lat. W tym czasie wielokrotnie wznawialiśmy tę niezwykłą książkę, która dla wielu stała się początkiem praktyki nieustannej modlitwy Jezusowej. Dzieło to było tłumaczone na wiele języków i wzbudzało zachwyt wśród tych, którzy po nie sięgnęli. Wielu się zastanawiało, kim jest jego autor, czy to na pewno jest rosyjski chłop z uschłą ręką, który przemierza bezkresy rosyjskiego imperium, czy też może pod jego postacią kryje się ktoś inny. Dziś, dzięki wytrwałej pracy Aleksieja Pentkowskiego, który niestrudzenie badał zasoby Biblioteki Narodowej w Moskwie, wiemy, że autorem tego niezwykle ciekawego dzieła jest hieromnich Arsenij Trojepolski.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze