Okładki książek: „Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa” i »Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?«

Nowości Wydawnictwa W drodze – luty 2023 r.

Na liście naszych lutowych (2023 r.) nowości znalazły się dwie nowości: „Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa” George’a T. Montague SM – 13. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” oraz »Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?« Sławomira Zatwardnickiego.

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa, George T.  Montague SM

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza oraz List do Tytusa ukazują poszukiwania autora i znaczenie tychże listów dla niego samego, ale także dla przywódców i Kościołów, do których były adresowane. Większość komentarza zawartego w tym tomie jest poświęcona właśnie temu zagadnieniu.

Listy te stanowią owocną refleksję dla Kościoła dzisiaj. Szczególnie dla tych, którzy w jakiś sposób w nim służą. Pokazują, że nie musimy na nowo odkrywać Kościoła.

Jakże często, gdy czytamy listy Pawła do Koryntian, uśmiechamy się i mówimy o naszym dzisiejszym doświadczeniu Kościoła: „Cóż, już przez to przechodziliśmy”. W sekcjach „Rozważanie i zastosowanie praktyczne” szukam tego, co łączy Kościoły z listów pasterskich z naszymi współczesnymi Kościołami, czasem sięgając do własnego doświadczenia. I nie interesuje mnie tylko to, co dane słowo znaczyło w t e d y, ale także to, co znaczy teraz. Większość komentarzy rzadko cytuje wczesne omówienia powstałe wkrótce po Nowym Testamencie. A przecież to one były pierwszymi próbami ukazania, jak te teksty odnosiły się do Kościołów, które je otrzymały. Ojcowie Kościoła byli pierwszymi, którzy użyli listów pasterskich w swoim pasterzowaniu.


– czytamy we Wstępie do listów pasterskich.

Redaktorem naukowym wydania polskiego 13. tomu serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk.

Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?, Sławomir Zatwardnicki

To książka zarówno dla laików, jak i teologów. Autor z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię, dlaczego nie możemy się zgodzić z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. Pokazuje, co nas różni, i obala narosłe stereotypy. Wyjaśnia, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, i podkreśla, że czytanie oraz interpretowanie Biblii powinno odbywać się w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Książka jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień. 

Publikacja składa się z czterech rozdziałów, zatytułowanych kolejno: Biblia „po protestancku”; Pismo przeczy zasadzie „tylko Pismo”; Pismo Święte nie tłumaczy się samo; Biblia „po katolicku”.

Książka ukazała się jako trzeci tytuł serii „Pszenica i Kąkol”, która powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na problemy konkretnych ludzi szukających pomocy w codziennych zmaganiach.

Autor w książce »Biblia „po katolicku”« podkreśla, że nie byłoby objawienia bez Kościoła, który to objawienie dostrzegł i przyjął. Słowo domaga się zatem posłuchu Kościoła. Kościoła pierwotnego, w którym, wraz z przyjęciem objawienia, ukształtowała się Tradycja – jako odpowiedź na spotkanie z Bogiem w Chrystusie i Duchu Świętym. Tradycja obejmująca kult, wiarę i życie chrześcijańskie.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze