Nowości W drodze – luty 2022 r.

Wśród lutowych nowości dominikańskiego Wydawnictwa W drodze znaleźć można cztery książki, tj.: Praca zbiorowa „Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów. Tekst i komentarze. Wydanie łacińsko-polskie”, „Co Jezus widział z krzyża” Antonin-Dalmace Sertillanges’a OP, „W drodze z Jezusem. Podróż wewnętrzna na przekór niepokojom” Henri J.M. Nouwen’a oraz „Relikwie ukrzyżowania” autorstwa Jamesa Charlesa Wall’a.

Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów. Tekst i komentarze. Wydanie łacińsko-polskie, Praca zbiorowa

Łacińsko-polskie wydanie Księgi konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów (łac. Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum) zostało przygotowane z okazji 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.

Zawiera Regułę św. Augustyna, na której Zakon Kaznodziejski opierał się od początku swojego istnienia, właściwy tekst Księgi konstytucji i zarządzeń oraz obszerne materiały towarzyszące: wprowadzenia, przypisy, dodatki i komentarze opracowane przez dr. hab. Piotra Skoniecznego OP, prof. UPJPII, który nadał również ostateczny kształt udoskonalonemu tłumaczeniu. Dla wymagających i wnikliwych czytelników pomocą będzie tekst łaciński.

Zasadą dominikańskiego prawodawstwa jest to, że obok pewnych najistotniejszych elementów, które pozostają niezmienne, ewoluuje ono w miarę jak kolejne kapituły zakonu wprowadzają w nim potrzebne poprawki. Obecne wydanie odzwierciedla stan prawny z 1 października 2019 roku, czyli krótko po kapitule generalnej, która odbyła się w Biên Hòa (Wietnam).

Co Jezus widział z krzyża, Antonin-Dalmace Sertillanges OP

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Gościmy na ostatniej wieczerzy, obserwujemy zdradę Judasza, stajemy się niemymi świadkami męki Zbawiciela. Popadamy w rozpacz wraz z Jego Matką, chcemy Mu pomóc – jak Szymon Cyrenejczyk, płaczemy z niewiastami…  Ta podróż staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas.

Co Jezus widział z krzyża to zbiór 10 medytacji związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Punktem wyjścia rozważań są miejsca i osoby, które Chrystus mógł dostrzec z krzyża.

W drodze z Jezusem. Podróż wewnętrzna na przekór niepokojom, Henri J.M. Nouwen

Ta książka jest dla tych, którzy pragną odkryć cel swojego życia i móc całkiem szczerze powiedzieć: „Teraz wiem, po co żyję!”. W jednym z najtrudniejszych dla siebie momentów życia Henri Nouwen wygłosił serię wykładów o znaczeniu naśladowania Jezusa w epoce niepokoju. Podjął tematy: powołania, sensu życia, lęku i nadziei. Sporo uwagi poświęcił praktycznym wskazówkom, które od lat pomagają ludziom poruszać się określoną drogą – drogą wiary. W książce W drodze z Jezusem. Podróż wewnętrzna na przekór niepokojom dzieli się przejmującym świadectwem, że podstawowe prawdy Ewangelii wystarczą do zaspokojenia naszych najgłębszych potrzeb. 

Relikwie ukrzyżowania, James Charles Wall

Autor z godną podziwu pasją odkrywcy przeszukuje źródła i tropi wszelkie ślady relikwii ukrzyżowania Chrystusa. Rozpoczyna od najważniejszej – drzewa Krzyża Świętego. Dlaczego te kawałki drewna tak bardzo poruszały ludzi? Ponieważ krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale również Jego figurą i symbolem. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in. gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.To, co zasługuje na szczególną uwagę w Relikwiach ukrzyżowania, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Skuteczne przedstawienie wydarzeń, wraz z uwarunkowaniami historycznymi, pozwoliło mu odpowiedzieć na niektóre z pytań aktualnych po dziś dzień, m.in. Dlaczego mamy dzisiaj tyle gwoździ Męki Pańskiej? Czym należy wyjaśnić zachowanie belki krzyżowej?

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze