Nowości W drodze – listopad 2022 r.

W listopadzie 2022 r. nasza oferta wzbogaciła się o trzy nowości. Wśród nich znalazł się 12 tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego ”, czyli komentarz do Listów do Filipian, Kolosan, Filemona – Dennisa Hamma SJ, a także: „Pięć dowodów na istnienie Boga”– Edwarda Fesera (książka wydana w ramach serii Apologetyka) oraz „Katolicki dżentelmen” od Sama Guzmana.

Listy do Filipian, Kolosan, Filemona. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Dennis Hamm SJ

Analizowane listy (…) są listami do nas, gdyż nasza wspólnota wiary, licząca sobie już dwa tysiące lat, bardzo wcześnie dostrzegła, że są one natchnionym słowem Boga. Również my, tak jak członkowie domowych Kościołów w Filippi i Kolosach, żyjemy w obecności Jezusa, uznawanego przez nas za Mesjasza i zmartwychwstałego Pana. Nawet jeśli czasy i kultura uległy zmianie, właściwe nam życie i misja Kościoła mają wiele wspólnego z życiem i misją Kościołów pierwotnych.

– czytamy w komentarzu Dennisa Hamma SJ.

Z tych listów dowiadujemy się wiele na temat pierwotnych Kościołów w Filippi i Kolosach; wiedza ta może dostarczyć wskazówek i inspiracji naszemu własnemu uczestnictwu w życiu kościelnym dzisiaj. Wszystkie trzy listy w dobitny sposób mówią o tym, jak chrześcijanie doświadczają zbawienia w codzienności. Bardzo treściwe modlitwy przenikające treść listów oraz uwypuklenie ich na początku każdego z tekstów pokazują, że modlitwa od zawsze odgrywała kluczową rolę w chrześcijańskim życiu.

Listy do Filipian, Kolosan, Filemona zwykło się nazywać „listami więziennymi”. Święty Paweł pisał je bowiem, znajdując się w miejscu odosobnienia. Każdy z nich poprzedzony jest oddzielnym wprowadzeniem.

Pięć dowodów na istnienie Boga, Edward Feser

Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty.

Wyprowadzając istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Naturze Boga i Jego relacji do świata poświęcony jest oddzielny rozdział, w którym autor zarysowuje wiele zagadnień kluczowych dla filozofii religii od średniowiecza po współczesność – takich jak natura przymiotów boskich, relacja cudów do praw natury czy teoria analogii.  

Książka Edwarda Fesera – bez wątpienia jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich – stanowi znakomitą prezentację najważniejszych dowodów na istnienie Boga oraz zasadniczych zagadnień teologii naturalnej. Autor nie tylko zaznajamia czytelnika z argumentami należącymi do różnych tradycji myślenia, ale nadto w sposób oryginalny je porządkuje i doprecyzowuje. Wielkim walorem książki jest umiejętne połączenie przystępnego, popularyzatorskiego stylu z jasnością i ścisłością wywodu. Dzięki temu dzieło Fesera mogą z pożytkiem czytać zarówno nowicjusze, jak i zaawansowani.

– dr hab. Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego.

Katolicki dżentelmen, Sam Guzman

Dzisiaj, kiedy – jak nigdy dotąd – kwestionuje się nawet samo znaczenie bycia mężczyzną, warto na nowo postawić pytanie o to, kim jest mężczyzna i jak ma nim być. Autor w zwięzłych rozważaniach zajmuje się różnymi aspektami męskości, w tym m.in.: wychowaniem, życiem duchowym, tradycją.

Katolicki dżentelmen to solidny i praktyczny przewodnik po zdrowej i dobrej męskości. Odwołuje się do ponadczasowej mądrości Kościoła katolickiego, aby odpowiedzieć na ważne pytania, które zadaje sobie obecnie wielu mężczyzn. W krótkich, przystępnych rozdziałach, autor oferuje zwięzłe spostrzeżenia m.in. na takie tematy.: Jak poznać, że jest się autentycznym mężczyzną? Dlaczego nasze ciała mają znaczenie? Jaką wartość ma tradycja? Co daje uprzejmość? Czym jest prawdziwa świętość i jak ją osiągnąć? Jak radzić sobie z porażką w życiu duchowym, rodzinnym i zawodowym? Jakie znaczenie ma udział mężczyzn w wychowywaniu dzieci, zwłaszcza synów?

S. Guzman oprócz zwartych i konkretnych odpowiedzi na te wszystkie pytania, odnosi się również do kwestii: czystości, wartości pracy, wiedzy, wiary, istoty i znaczenia świętości oraz opanowania. Podkreśla przy tym konieczności podejmowania przez mężczyznę wysiłku, pomocy słabszym oraz szukania drogi do autentycznego szczęścia – swojego i tych, za których odpowiada.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze