Robert Sokolowski

urodzony w 1934 r. – jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich, profesor na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, ceniony autor wielu artykułów i książek.

Wybitny znawca chrześcijańskiej tradycji oraz uznany autorytet w dziedzinie fenomenologii. Twórca oryginalnej koncepcji teologii odsłonięcia.

Formację seminaryjną rozpoczął w Theological College w Waszyngtonie. Tam w 1957 roku otrzymał tytuł magistra z filozofii. Kilka lat później obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii.

Jego książka Bóg wiary i rozumu. Podstawy chrześcijańskiej teologii została opublikowana w polskim tłumaczeniu nakładem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii i jest dostępna także w sklepie Wydawnictwa W drodze.