Paul F. Bradshaw

urodzony 9 sierpnia 1945 r. w Preston, Lancashire – Paul Frederick Bradshaw, FRHistS, brytyjski ksiądz anglikański, profesor liturgii, uznany historyk liturgii, nauczyciel i wykładowca wielu anglikańskich szkół i uniwersytetów.

Z wyróżnieniem ukończył studia teologiczne na Clare College w Cambridge a po nich pracował jako nauczyciel. W 1969 roku przyjął święcenia diakonatu, a rok później – kapłańskie. Następnie rozpoczął posługę w parafiach w Wielkiej Brytanii.

Po święceniach obronił doktorat na londyńskim King’s College. W latach 80. otrzymał tytuł magistra Uniwersytetu w Oksfordzie. W kolejnej dekadzie na tej samej uczelni uhonorowano go tytułem doktora teologii (Doctor of Divinity) – najwyższym odznaczeniem nadawanym w Oksfordzie, jako wyraz uznania dla znaczącego, oryginalnego dorobku naukowego.

W latach 1981-1985 oraz 2001-2010 ksiądz Bradshaw należał do Komisji Liturgicznej Kościoła Anglikańskiego.

W 1985 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczął wykładać na Wydziale Teologii Uniwersytetu Notre Dame w Indianie. Początkowo pełnił funkcję docenta teologii liturgii, zaś po pięciu latach został profesorem. W tym samym roku mianowano go kanonikiem honorowym diecezji episkopalnej Indiany Północnej.

Pod koniec XX wieku zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Stanach Zjednoczonych zaczęto coraz bardziej doceniać dorobek naukowy duchownego. Ksiądz Bradshaw pracował jako redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma „Studia Liturgica”. W 1991 roku został członkiem Królewskiego Towarzystwa Historycznego. Przez pewien czas przewodniczył dużym chrześcijańskim organizacjom: Societas Liturgica oraz Północnoamerykańskiej Akademii Liturgicznej.

Na początku XXI w. został wizytującym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Oksfordzie, a w 2005 roku przyznano mu tytuł doktora teologii honoris causa na nowojorskiej uczelni General Theological Seminary. Trzy lata później otrzymał, przyznawaną corocznie wybitnemu liturgiście, nagrodę Berakah Północnoamerykańskiej Akademii Liturgicznej „w uznaniu wybitnego wkładu w profesjonalną pracę liturgiczną”.

W 2013 roku duchowny zakończył swoją działalność naukową i przeszedł na emeryturę.

Ksiądz Bradshaw specjalizuje się we wczesnej historii liturgii chrześcijańskiej. Jest autorem lub redaktorem licznych książek, artykułów i esejów. Współpracował z Lawrencem A. Hoffmanem przy kilku zbiorach esejów na temat tradycji chrześcijańskich i żydowskich wspólnot w Ameryce Północnej.

Nakładem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego ukazała się jego publikacja W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań wczesnej liturgii.