Marie-Noël Florant

francuska seksuolożka, doradca małżeński i rodzinny. Wraz z mężem Olivierem prowadzi rekolekcje i warsztaty na temat rodziny, małżeństwa i seksualności w związku. Oboje są członkami redakcji „CLER. Amour et Familie”.

Jako małżeństwo z 50-letnim już stażem są rodzicami sześciorga dzieci. Wspólnie pomagają parom mierzyć się z problemami emocjonalnymi i seksualnymi. Towarzyszą im na drodze uzdrowienia, odkrywania prawdziwego celu i wartości ludzkiej seksualności, pięknego daru otrzymanego od Boga.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazało się polskie tłumaczenie napisanej przez nią z mężem książki Sztuka wiernej miłości.