Jean-Michel Poffet OP

urodzony w 1944 r. w Szwajcarii – wybitny biblista, teolog, kaznodzieja i wykładowca, emerytowany profesor biblistyki na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii i wieloletni dyrektor (1999-2008) Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, Kawaler Legii Honorowej.

Jego wyjątkowe zainteresowanie egzegezą i nauką biblijną spowodowało, że po wstąpieniu do Zakonu Kaznodziejskiego podjął studia w Instytucie Biblijnym w Rzymie.

W kwestii rozumienia Biblii zdecydowanie należy do zwolenników wykorzystania nauki i wiedzy na potrzeby wiary i duchowości. Uważa, że studia nad tekstem biblijnym powinny pomagać w dążeniu do coraz doskonalszej modlitwy Słowem Bożym.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazało się polskie tłumaczenie jego książki Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu. Jak napisała o tej książce czytajaca1990:

Ten esej powinien być rozdawany dzieciom przed bierzmowaniem. Albo najlepiej po niedzielnych Mszach świętych.