Jean-Marie Gueullette OP

dominikanin, doktor medycyny i teologii, przez kilka lat pracował jako lekarz w Afryce, duszpasterz akademicki, wykłada teologię moralną na Uniwersytecie Katolickim w Lyonie, gdzie kieruje też Interdyscyplinarnym Centrum Etyki.

Ojciec Gueullette OP zajmuje się różnymi aspektami ludzkiego istnienia. Jego badania koncentrują się na antropologicznych i etycznych kwestiach opieki i działalności terapeutycznej. W swoich książkach porusza takie zagadnienia jak miłość, cierpienie, śmierć wstyd, grzech, wina i przebaczenie.

Pracuje także w dziedzinie teologii duchowości i kwestii relacji między współczesną medytacją a modlitwą chrześcijańską.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się w polskim tłuamczeniu jego książka Nie ma cnoty bez przyjemności. Życie moralne jako przyjaźń z Bogiem.