Modlitwa o pokój
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 opinie
Wyczyść

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Z tego miejsca, tak bardzo zniszczonego przez wojnę, chcę wznieść moje serce i mój głos w modlitwie o pokój na Ziemi Świętej i w świecie. Prawdziwy pokój jest darem od Boga. Nasza otwartość na ten dar wymaga nawrócenia serca i sumienia posłusznego Jego Prawu.

Boże nieskończonego miłosierdzia i dobroci, Boże Wszechmogący z wdzięcznymi sercami modlimy się dziś do Ciebie na tej ziemi, którą niegdyś przemierzał św. Paweł.

On głosił narodom prawdę, że Bóg w Chrystusie pojednał z sobą świat (por. 2 Kor 5,19). Niech Twój głos rozbrzmiewa w sercach wszystkich mężczyzn i kobiet, tak jak Ty wezwałeś ich, aby podążali drogą pojednania i pokoju, żeby byli miłosierni tak, jak Ty jesteś miłosierny.

Panie, przemawiasz słowami pokoju do Twego ludu i do wszystkich, którzy zwracają ku Tobie swe serca (por. Ps 85,9). Prosimy Cię za wszystkie narody Bliskiego Wschodu. Pomóż im burzyć mury wrogości i podziału i wspólnie budować świat sprawiedliwości i solidarności.

Panie, Ty stwarzasz nowe nieba i nową ziemię (por. Iz 65,17). Tobie powierzamy młodych ludzi tych krajów. W swych sercach dążą oni do bardziej promiennej przyszłości; umocnij ich, by byli mężczyznami i kobietami pokoju, oraz zwiastunami nowej nadziei dla ich narodów.

Ojcze, Ty sprawiasz, że sprawiedliwość tryska z ziemi jak źródło (por. Iz 45,8). Modlimy się za przywódców państw tego regionu, by dążyli do wypełnienia sprawiedliwych pragnień swoich narodów i wychowywali młodzież do sprawiedliwości i pokoju. Bądź inspiracją do wielkodusznej pracy dla wspólnego dobra, ażeby szanowali niezbywalną godność każdej osoby oraz jej podstawowe prawa, które biorą swe źródło w obrazie i podobieństwie do Stwórcy, wyrytym w każdym człowieku. Prosimy cię zwłaszcza za odpowiedzialnych tej szlachetnej syryjskiej ziemi. Użycz im mądrości, dalekowzroczności i wytrwałości; żeby nie zniechęcali się w swoim trudnym zadaniu budowania trwałego pokoju, do którego tęsknią wszystkie narody.

Ojcze Niebieski, w tym miejscu, które było świadkiem nawrócenia apostoła Pawła, modlimy się za wszystkich, którzy wierzą w ewangelię Jezusa Chrystusa. Kieruj ich krokami w prawdzie i miłości. Aby byli jedno, jak Ty jesteś jedno z Synem i Duchem Świętym. Aby nieśli świadectwo pokoju, który przewyższa wszelki umysł (por. Flp 4,7), i światło, które panuje nad ciemnością wrogości, grzechu i śmierci.

Panie nieba i ziemi, Stwórco jedynej rodziny ludzkiej, prosimy Cię za wyznawców wszystkich religii. Niechaj szukają Twojej woli w modlitwie i czystości serca; niechaj Cię wielbią i wysławiają Twoje święte imię! Pomóż im znaleźć w Tobie siłę do pokonania strachu i nieufności, do wzrastania w przyjaźni i w zgodnym współżyciu.

Ojcze miłosierny, niech wszyscy wierzący zdobędą się na odwagę wzajemnego przebaczenia, aby zaleczyły się wszystkie rany przeszłości a nie były obecnie pretekstem dla dalszych cierpień. Niech tak się stanie zwłaszcza na Ziemi Świętej, tej ziemi, którą pobłogosławiłeś tyloma znakami Twojej Opatrzności, i gdzie objawiłeś się jako Bóg Miłości.

Maryi, błogosławionej zawsze Dziewicy, powierzamy mężczyzn i kobiety, którzy żyją na ziemi, na której żył Jezus. Niech, idąc za Jego przykładem, słuchają Słów Boga i zachowują respekt i współczucie dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy są różni od nich. Niech wszyscy zachowują w swoich sercach i umysłach pragnienie pokoju, ponieważ On, Pan Bóg, chce, aby świat był prawdziwym domem dla wszystkich ludów.

Salam! Salam! Salam!

Amen.

Modlitwa o pokój
Jan Paweł II

(ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach – zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) – właśc. Karol Józef Wojtyła, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958-1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964-1978), kardynał (1967-1978), zastępca Przewodni...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze