Świętość wbrew barbarzyństwu

Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu. Listy, dzienniki, wspomnienia, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, s. 190 Mam odwagę chcieć być świętą… tylko świętość jest najpełniejszą miłością, więc nie tylko chcę, ale muszę być świętą, nowocze...