Alternatywny Kościół?

Kościół nie jest ofertą dla osób homoseksualnych czy heteroseksualnych, tylko dla uczniów Jezusa. Zależy mi na tym, żeby osoby homoseksualne to dostrzegły, a heteroseksualne zaakceptowały. Katarzyna Kolska: Czy wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz...