Integralne wyzwolenie jako zbawienie

Zagadnienie ludzkich wyzwoleń stało się jednym z najżywiej dyskutowanych problemów teologicznych, szczególnie obecnym w teologii wyzwolenia. Sobór Watykański II, rozwijając egzystencjalny wymiar zbawczych wydarzeń, w nowy sposób rozwinął koncepcję...