Zawód: teolog

, 0 recenzji

Nikt nie może uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpowiedzialny jest Kościół (RH 19). Teolog na uniwersytecie Paweł Łąc...