Oni

Kościół ma prawo i obowiązek głoszenia swojej doktryny także w dziedzinie ludzkiej seksualności. Inna rzecz, że zawsze miał z nią problem, przypisując łamaniu szóstego przykazania nieproporcjonalną w stosunku do innych wykroczeń moralnych wagę. Nie zaj...