„Relikwie ukrzyżowania”, James Charles Wall

Autor z godną podziwu pasją odkrywcy przeszukuje źródła i tropi wszelkie ślady relikwii ukrzyżowania Chrystusa. Rozpoczyna od najważniejszej – drzewa Krzyża Świętego. Dlaczego te kawałki drewna tak bardzo poruszały ludzi?

Ponieważ krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale również Jego figurą i symbolem. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in. gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.

To, co zasługuje na szczególną uwagę w Relikwiach ukrzyżowania, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Skuteczne przedstawienie wydarzeń, wraz z uwarunkowaniami historycznymi, pozwoliło mu odpowiedzieć na niektóre z pytań aktualnych po dziś dzień, m.in. Dlaczego mamy dzisiaj tyle gwoździ Męki Pańskiej? Czym należy wyjaśnić zachowanie belki krzyżowej?

Poszukiwania i wiedza autora wynikają z jego postawy, ale pokazują także dystans do wiary i rzeczywistości ziemskiej. Wall przedstawia wydarzenia, które są znane szerzej (np. cud, dzięki któremu św. Helena była w stanie odpowiedzieć na pytanie, który z trzech znalezionych przez nią krzyży jest tym właściwym) jak również mniej znane opowieści i legendy chrześcijańskie (m.in. o końskim hufnalu, który przynosił szczęście jeźdźcowi). Poza weryfikacją opowieści obrosłych mitami, James Charles Wall pokazuje prawdziwe wydarzenia związane z historią i powstaniem relikwii Męki Pańskiej. Ponadto posiłkuje się – w miarę możliwości – istniejącymi odwołaniami, zarówno z pism Ojców Kościoła, jak i zachowanych przekazów. Wszystkie jednak poddaje odpowiedniej krytycznej ocenie.

Odkrycie relikwii Krzyża Świętego pociągnęło za sobą trudne do oszacowania konsekwencje. Nadało impuls wszystkim dziedzinom sztuki. Najświetniejsze dzieła powstałe od czasu epoki klasycznej wyrosły właśnie z nabożeństwa do naszego Pana i były wynikiem pragnienia, by poświęcić Mu w darze wszystko, co On podarował nam.

napisał James Charles Wall w Relikwiach ukrzyżowania(tytuł oryginalny:Relics from the Crucifixion. Where They Went and How They Got There).

Patronat nad książką objęli:

„Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, deon.pl, dominikanie.pl, wiara.pl,  opoka.org.pl, Radio Doxa, Radio Nadzieja, Radio Emaus.

O autorze:

James Charles Wall (1860–1943) – brytyjski pisarz, artysta, historyk i antykwariusz; wytrawny znawca pism ojców Kościoła; członek Królewskiego Towarzystwa Historycznego. Napisał wiele książek, przeważnie poświęconych historii Kościoła. Współpracował przy tworzeniu serii „Victoria History of the Counties of England”, opisującej dzieje wszystkich angielskich hrabstw.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze