Listopadowe nowości W drodze

Z wielkim przytupem, bo aż z 6 książkami, kończymy 2021 rok! Wśród naszych listopadowych nowości znalazły się: dominikańska praca zbiorowa „Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański”, „Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” Thomasa D. Stegmana SJ, „Niedzielnik C. Komentarze do czytań” Adama Szustaka OP, „Akwinata” Eleonore Stump, „Liturgia krok po kroku” Tomasza Grabowskiego OP i ks. Wojciecha Nowickiego oraz II wydanie „Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi” Wilfrida Stinissena OCD.

Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański, praca zbiorowa

Przewodnik dominikański powstał, aby pomóc jak najlepiej przeżyć zbliżający się Jubileusz 800-lecia założenia Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce. Książka skierowana jest do każdego, kto chce rozwijać swoją relację z Bogiem, a w szczególności do tych, którym bliska jest duchowość dominikańska. Wyrosła z doświadczenia sióstr i braci żyjących charyzmatem Świętych Dominika i Jacka – może inspirować każdego na jego własnej drodze.

Autorami komentarzy w Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański są dominikanie: bp Mikołaj Piotr Łuczok OP, Paweł Zybura OP, Krzysztof Popławski OP, Angelik Kicuła OP, Grzegorz Chrzanowski OP, Mirosław Pilśniak OP, Wojciech Prus OP, Mariusz Tabaczek OP, Łukasz Miśko OP, Jacek Salij OP, Łukasz Popko OP, Dominik Jurczak OP, Jacek Dudka OP, Dominik Jarczewski OP, Rafał Wędzicki OP, Grzegorz Kuraś OP, Adam Szustak OP, Paweł Możejko OP, Jakub Bluj OP, Paweł Krupa OP, Wojciech Morawski OP, Krzysztof Frąckiewicz OP, Jarosław Kupczak OP, Maciej Soszyński OP, Łukasz Wiśniewski OP, Jarosław Krawiec OP, Roman Bielecki OP, Maciej Roszkowski OP, Piotr Skonieczny OP, Krzysztof Pałys OP, Michał Paluch OP, Szymon Popławski OP, Michał Osek OP, Marek Cul OP, Wojciech Gołaski OP, Michał Romaniv OP, Paweł Klimczak OP, Marcin Lisak OP, Tomasz Nowak OP, Petro Balog OP, Tomasz Golonka OP, Tomasz Grabowski OP, Józef Puciłowski OP, Maciej Biskup OP, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Krzysztof Modras OP, Marek Pieńkowski OP, Czesław Bartnik OP, Łukasz Kubiak OP, Błażej Matusiak OP, Wojciech Jędrzejewski OP, Tomasz Mochoń OP, Szymon Biernat OP, Przemysław Zalewski OP, Jakub Kruczek OP, Piotr Oleś OP, Jacek Skupień OP, Michał Śliż OP, Arnold Pawlina OP, Cyprian Klahs OP, Tomasz Gałuszka OP, Wojciech Surówka OP, Janusz Pyda OP.

Całość stanowi ułożoną tematycznie mozaikę starannie wybranych tekstów z różnych epok i źródeł, m.in. z cytatów z Pisma Świętego, rozważań, legend, urywków dominikańskiej Reguły i Konstytucji, fragmentów dotyczących fraterni świeckich, wyjątków z dzieł teologów, modlitw, informacji o świętych, a także poezji. Przy całej różnorodności Przewodnika dominikańskiego ostatecznie odbija się w nim jedyna Prawda, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (por. Hbr 13,8).

Przewodnik składa się z dwóch głównych części. Pierwsza – Temporale – to zbiór tekstów ułożonych według kolejnych tygodni roku liturgicznego. Skupiają się one wokół różnorodnych tematów (Duch Święty, prawda, głoszenie Ewangelii, krzyż i cierpienie, zmartwychwstanie). Ich wspólnym mianownikiem jest duchowość chrześcijańska w swej „dominikańskiej odmianie”. Część druga – Sanctorale – dotyczy świętych związanych z zakonem dominikańskim. Można tu znaleźć krótkie notki na ich temat oraz poświęcone im modlitwy.

Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Thomas D. Stegman SJ         

Kolejnym, ósmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Drugi List do Koryntian Thomasa D. Stegmana SJ, w którym czytamy: „Drugi List do Koryntian przedstawia wciąż aktualną wizję jednej z podstawowych posług Kościoła – mianowicie „posługi jednania” (5,18–19). (…) W kontekście sytuacji panującej na początku XXI wieku w Kościele – cierpiącym wskutek utraty wiarygodności spowodowanej występkami części duchownych, nieufności między niektórymi przedstawicielami hierarchii i wiernymi świeckimi, a także braku konstruktywnego dialogu między tak zwanymi tradycjonalistami i progresistami – przedstawiona przez apostoła wizja pojednania wewnątrz samej wspólnoty kościelnej jest szczególnie aktualna”.

Choć Drugi List do Koryntian liczy nieomal dwa tysiące lat, przemawia do nas z niezwykłą aktualnością. W tym liście Święty Paweł pokazuje, jak rozumie swoje apostolskie życie i posługę na wzór Jezusa. Możemy dostrzec jego miłość i troskę względem założonego przez niego Kościoła korynckiego. Zauważamy jego radości, ale też frustracje. Ta raczkująca wspólnota zmaga się z wieloma problemami, które są aktualne także dla współczesnych chrześcijan. Od św. Pawła nauczyć się możemy: „tego, kim jest Bóg i jak z miłości wyciągnął On rękę ku światu poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz dar Ducha Świętego. Uzyskanie takiego poznania Bożej wierności i miłości pociąga za sobą konieczność należytej odpowiedzi na nie i Paweł wzywa mieszkańców Koryntu – oraz nas samych – do jej udzielenia”.

Niedzielnik C. Komentarze do czytań, Adam Szustak OP     

Po opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku Niedzielniku B na rok liturgiczny B ukazuje się właśnie drugi tom, czyli Niedzielnik C. Jest to zbiór komentarzy Adama Szustaka OP do niedzielnych czytań na kolejny rok liturgiczny. Oprócz oryginalnych interpretacji poszczególnych fragmentów Biblii zawiera on także konkretne wskazówki, jak usłyszane Słowo przełożyć na życie codzienne. Książka powstała na podstawie homilii wygłoszonych w ramach cotygodniowej serii internetowej („CNN – Słowo na niedzielę”) publikowanej na youtube’owym kanale „Langusta na palmie”.

Każdy z rozdziałów odpowiada kolejnym niedzielom oraz świętom i przypadającym na nie czytaniom liturgicznym na rok C, rozpoczynając od pierwszej niedzieli Adwentu 28 listopada 2021 roku, na Niedzieli Chrystusa Króla w 2022 roku kończąc.

Wszystkie te homilie zrodziły się z wiary, że Słowo, które Pan Bóg daje nam co tydzień w liturgii, jest żywe, aktualne i podobnie jak woda zapewniająca urodzaj ma ono moc przynieść wszelką obfitość w naszej codzienności. Zapraszam Cię, byś na ten kolejny rok Twojego życia wziął Słowo dane nam przez Pana Boga w liturgii

– zachęca Adam Szustak OP.

Akwinata, Eleonore Stump

Książka powstała przy współpracy Instytutu Tomistycznego oraz Wydawnictwa W drodze. Jest to pierwsze polskie wydanie znakomitego i inspirującego opracowania myśli filozoficznej Tomasza z Akwinu, autorstwa Eleonore Stump, określonej niegdyś mianem „najbardziej nieprawdopodobnego tomisty na świecie” – Akwinata (tyt. oryg. Aquinas).

Zgodnie z zamierzeniem autorki książka ta uwzględnia zarówno historyczny kontekst, w którym formułował swoje koncepcje Doktor Anielski, jak i zestawia dorobek Akwinaty z późniejszymi myślicielami, w tym również współczesnymi. Jak bowiem zauważa Stump:

Tego rodzaju dwutorowe analizy powinny być przedmiotem wszelkich filozoficznych badań nad tekstami myślicieli z poprzednich epok. Jeśli nie zachowuje się w nich historycznej precyzji, mogą one przynieść filozoficznie interesujące rezultaty, lecz nie da się ich uznać za realne badania nad dorobkiem danej postaci historycznej. Z drugiej strony, jeśli właściwe minionym okresom poglądy przedstawia się w taki sposób, że nie wnoszą one niczego do aktualnych dyskusji, wówczas pozostają one tylko muzealnymi eksponatami, nie zaś żywymi rozmówcami, zdolnymi nadal wpływać na myśl filozoficzną.

Liturgia krok po kroku, Tomasz Grabowski OP, ks. Wojciech Nowicki

Jeśli masz problem z tym, jak dobrze przeżyć Eucharystię lub rozpraszasz się w jej trakcie – sięgnij po tę książkę! Autorzy, dzieląc się swoją pasją i umiłowaniem liturgii oraz rzetelną wiedzą teologiczną, krok po kroku, wyjaśniają co dzieje się podczas mszy świętej. Choć znamy Eucharystię prawie na pamięć, to dzięki uważności i bardziej świadomemu uczestnictwu, możemy się nią zachwycić na nowo, odsłonić jej głębsze znaczenie i czerpać z tych owoców w codziennym życiu. Ta publikacja właśnie temu służy.

Książka ta zrodziła się z pragnienia ks. Wojciech Nowickiego, który, jak sam mówi:

Będąc seminarium, ponieważ nigdy nie byłem ministrantem, w kwestii liturgii ciągle o coś dopytywałem. W końcu trafiłem na Ducha liturgii kard. Ratzingera. Wtedy zrozumiałem, że liturgia to nie tylko obrzędy, rytuał, ale coś znacznie więcej: to styl życia, jaki mam przyjąć, a jest to styl życia Chrystusa Pana”.


Tak powstał pomysł, by na antenie Radia Emaus stworzyć audycję poświęconą liturgii i przyjrzeć się jej krok po kroku. Do udziału w tym projekcie zaproszony został dominikanin Tomasz Grabowski OP, przez lata związany z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie i zaangażowany w rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans, twórca licznych vlogów o liturgii, człowiek posiadający nie tylko wiedzę teologiczną, ale potrafiący przełożyć ją na praktykę.

Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, Wilfrid Stinissen OCD, wydanie II

Wielu ludzi nie wie o tym, że receptą na brak sensu życia jest medytacja głębi – kontemplacja, obecna w chrześcijaństwie od początku jego istnienia. Książka Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi pomaga zagłębić się w medytację chrześcijańską. Osiągnąć skupienie, wyciszyć rozbiegane myśli, zyskać spokój. Uczy kontemplacji prowadzącej od wymiaru cielesnego do duchowego. Człowiek, zbliżając się do Boga, zbliża się do siebie i odwrotnie. Praktykowanie codziennej medytacji owocuje życiem wypełnionym Bożą obecnością. 

Wilfrid Stinissen OCD podaje nam sprawdzone sposoby na życie medytacyjne. Wśród dobrych praktyk są m.in.: przyjęcie nowego stosunku do spraw, rzeczy i ludzi; ponowne nauczenie się patrzenia na to, co dotychczas niby dobrze znane; bycie czystym zasłuchaniem; praktykowanie medytacji; przyjmowanie postawy dziecka. Ponadto: nauka bycia w obecnej chwili, w łączności ze swoim centrum, przy jednoczesnym oddawaniu się np. swojej pracy.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze