KSIĄŻKA MIESIĄCA: „Nowa duchowość”

Każde czasy przynosiły próbę definiowania siebie i Boga w rzeczywistości. Transcendencja , czyli „istnienie poza” interesowało ludzi od wieków. W chrześcijaństwie odnosi się najczęściej do Boga, który jest odrębny wobec świata stworzonego, widzialnego. Od zawsze też ludzie próbowali szukać sensu życia. Nigdy jednak zmiany społeczno-kulturowe i związane z nimi przekonania nie były tak widoczne i drastyczne, jak obecnie. Autor książki „Nowa duchowość” celnie wyróżnia trzy fazy zmian, z którymi mierzy się współczesny świat – skutkują one rożnymi drogami poszukiwania szczęścia poprzez różne rodzaje duchowości – i wymienia trzy podstawowe, tj.: duchowość chrześcijańska, ruch New Age oraz tzw. duchowość laicka lub ateistyczna.

Czego dowiesz się z tej książki Nowa duchowość, Robert T. Ptaszek

Robert T. Ptaszek w precyzyjny sposób wskazuje różnice między trzema rodzajami nowej duchowości. Prezentuje źródła ich powstania i centrum każdej z nich. Zauważa, że współcześnie na dwa sposoby próbujemy poszukiwać modeli życia, odmiennych od proponowanych przez chrze­ścijaństwo.

Pierwszy z nich nazywa „umiarkowanym”, czyli takim, w którym jego zwolennicy zgadzają się z tym, iż religia w życiu ludzkim odgrywa ważną rolę. Dlatego za realne alterna­tywy dla chrześcijaństwa uznają oni jedynie inne religie – jest to tzw. Nowa duchowość.

Drugi, popularny wśród coraz liczniejszej części społeczeństwa, głosi, że religia nie jest ani czymś wyjątkowym, ani niezbędnym. Stanowi wyłącznie jeden z wielu wytworów myśli ludzkiej. W tym przypadku próbuje się zastępować aktywność w sferze religii poprzez działania w innych sferach kultu­ry – zwłaszcza w nauce i sztuce.

Ta książka skłania do refleksji nad tym, co prawdziwie nadaje życiu sens, co sprawia, że odnajdujemy źródło nieskończonej szczęśliwości.

Ważny głos w dyskusji na temat New Age, a transcendencja

Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie, w którym ludzie potrzebują kontaktu z transcendencją. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną. Niezmiennie jednak transcendencja odgrywa ważną rolę w życiu ludzi.

Autor stawia tu jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa. To książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień. 

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w „Nowa duchowość”

Autor udziela odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: Dlaczego chrześcijaństwo nie tylko przestało być przez kulturę Zachodu traktowane jako czynnik stanowiący podstawę jej rozwoju, ale też zostało uznane za ograniczenie czy wręcz zagrożenie dla jej sprawnego funkcjonowania? Czy jest jakiś głębszy cel budowania kultury pozbawionej korzeni religijnych? Co tak naprawdę zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie fazy obejmuje proces zmiany kulturowej? Co się dzieje, gdy w centrum stawiamy człowieka, zamiast Boga? Jak postrzegana jest obecnie religia i jak ma się ona do założeń nowej duchowości? Co łączy judaizm, chrześcijaństwo oraz islam?

A także: Co może świadczyć o wyjątkowości chrześcijaństwa i jakie są dla niego alternatywy? Czym obecnie jest religijność i czy jest ona niezbędna człowiekowi do szczęśliwego życia? Co zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie są współczesne formy duchowości? Dlaczego, według autora, nowa duchowość nie zastąpi tradycyjnej religii? Jakie są przyczyny kryzysu i niechęci do współczesnego chrześcijaństwa?

Podsumowanie – w skrócie o książce

– książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, odnajdując się we współczesnym świecie;
– pokazanie wyjątkowości i wartości człowieka przez pryzmat wiary chrześcijańskiej;
– różnice między duchowością chrześcijańską, ruchem New Age, a duchowością laicką, ateistyczną;
– przedstawienie specyfiki i głównych założeń każdego z trzech głównych rodzajów duchowości;
– rzetelne przedstawienie zagadnień duchowości chrześcijańskiej, uwzględniające chrześcijański obraz człowieka i Boga;
– tradycyjne i współczesne podejście do duchowości;
– uargumentowany stosunek autora do trzech rodzajów duchowości;
– dziewięć rozdziałów, podzielonych na dwie części;
– przytoczenie wybranych poglądów uznanych autorytetów w dziedzinie teologii;
– autor – Robert Ptaszek – profesor nauk humanistycznych.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze