Ewangelia według św. Marka – 2. tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Ewangelia według św. Marka – 2. tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Wydawnictwo W drodze oddaje właśnie do rąk polskich czytelników drugi z 17 tomów serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. Po komentarzu do Ewangelii wg św. Mateusza czas na komentarz do Ewangelii wg św. Marka.

Największe wrażenie podczas lektury Markowego dzieła budzą przepełniające je radość i pasja, z jakimi Ewangelista przekazuje tę historię. Ewangelia wręcz eksploduje dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, Synu Boga – ukrzyżowanym i powstałym z martwych. Dla Świętego Marka życie i czasy Jezusa nie są tylko jedną z wielu budujących opowieści. To wydarzenie, które zmieniło bieg historii świata i w rzeczywistości doprowadziło tę historię do punktu kulminacyjnego. Właśnie ono wypełnia i nadaje sens wszystkiemu, czego Bóg dokonywał dla swego ludu Izraela i co zapowiadał w świętych pismach. Ta dobra nowina dramatycznie przemieniła również życie samego Marka. Komentarz do Ewangelii według św. Marka doskonale oddaje charakter tej części Nowego Testamentu.

W 2. tomie serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego czytamy:

Święty Marek pisze w sposób mający być dla czytelników zaproszeniem do podjęcia tej samej przygody, której doświadczyli zarówno on, jak i pierwsi uczniowie Jezusa: przygody polegającej na spotkaniu Pana, na dojrzewaniu do wiedzy o Jego prawdziwej tożsamości oraz na oddaniu Mu całego swojego życia. Właściwie nie da się czytać Ewangelii Marka z pozycji neutralnego obserwatora. Ewangelista na każdym kroku zaprasza czytelników, by ujrzeli samych siebie w uczniach, w tłumach garnących się do Jezusa w poszukiwaniu uzdrowienia czy w innych postaciach z tej opowieści.

Seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego adresowana jest zarówno do duszpasterzy, jak i osób szukających pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu. Kolejne tomy zostały opracowane przez teologów i biblistów łączących wiedzę z umiejętnością przystępnego przekazu. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, seria pozwala zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia codziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła.

O wyjątkowości poszczególnych tomów serii stanowi nie tylko ich bogactwo merytoryczne, ale również przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

O autorze

Mary Healy – dr teologii, studiowała na Franciszkańskim Uniwersytecie Steubenville, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i w założonym z inicjatywy Jana Pawła II Międzynarodowym Instytucie Teologicznym (ITI) w Gaming (Austria). W 2000 roku obroniła doktorat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jest światowej sławy biblistką, wykłada Pismo Święte w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Detroit oraz w St. Paul Center for Biblical Theology. Redaguje serię wydawniczą Katolicki Komentarz do Pisma Świętego; jest też autorką dwóch tomów wchodzących w jej skład. Przewodniczy Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku papież Franciszek zaprosił ją – jako jedną z pierwszych trzech kobiet – do współpracy w Papieskiej Komisji Biblijnej. Healy jest międzynarodowym mówcą konferencyjnym i autorką kilkunastu publikacji. W języku polskim ukazały się: Mężczyźni i kobiety są z raju (2008) oraz Uzdrowienie. Boża miłość nie zna granic (2016).

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze

 • Ewangelia według św. Marka Bestseller
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 54,90 PLN
  Wyczyść
 • Ewangelia według św. Mateusza
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,90 PLN
  Wyczyść
 • Listy do Filipian, Kolosan, Filemona
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,90 PLN
  Wyczyść
 • Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Bestseller
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 52,90 PLN
  Wyczyść
 • Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,90 PLN
  Wyczyść