Pokój trwały
Oferta specjalna -25%

Drugi List do Koryntian

0 opinie
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,90 PLN
Wyczyść

Dz 2,1-11 / Ps 104 / 1 Kor 12,3b-7.12-13 / J 20,19-23

Ludzie wierzący często utożsamiają przejawy działania Ducha Świętego wyłącznie z takimi spektakularnymi zjawiskami jak prorokowanie, cudowne uzdrawianie czy dar mówienia obcymi językami, tzw. glosolalia. W dużej mierze mają rację, bo przecież i Ewangelia, i tradycja pierwotnego Kościoła pełne są świadectw o różnych niezwykłych znakach towarzyszących przejawom mocy Ducha Świętego we wspólnocie. W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, który ukazał się im w postaci języków ognia, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał. Takie było doświadczenie rodzącego się Kościoła i nie można tego deprecjonować, zarzucając dzisiaj tzw. charyzmatykom jedynie przesadny emocjonalizm w wierze i szukanie szybkich efektów.

Jednocześnie jednak trzeba uświadomić sobie, że wszystkie te zjawiska są znakami potwierdzającymi działanie Ducha Świętego. Jego zaś celem jest wiarygodne świadectwo o Tym, który jest źródłem i sprawcą owego działania – o Chrystusie zmartwychwstałym i żyjącym, którego pragną poznać i przyjąć wszystkie narody, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy języka. A przecież – jak mówi św. Paweł: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego »Panem jest Jezus«”. Duch Święty objawia się w Kościele przede wszystkim w tym, że uzdalnia nas do wiary oraz skutecznego przepowiadania Ewangelii na wszelkie sposoby, które czynią ją żywym słowem Boga pragnącego przynieść zbawienie ludziom wszystkich miejsc oraz czasów. Bez łaski Ducha Świętego świadectwo Kościoła byłoby jedynie pustym powtarzaniem przebrzmiałej historii, która nikogo już dzisiaj nie wzrusza.

Jezus ukazujący się apostołom po swoim zmartwychwstaniu, udzielając im mocy Ducha Świętego, mówi do nich: „Pokój Wam!”. Znaczy to, że najcenniejszym owocem działania Ducha Świętego w nas i wokół nas jest pokój, który nie ma wiele wspólnego ze świętym spokojem lansowanym przez współczesny świat stale nawołujący do zawierania kompromisów i do ustępstw. Duch Święty przynosi pokój Boży, który jest trwały, gdyż budowany jest na Prawdzie stanowiącej jedyny pewny fundament każdej prawdziwej Miłości. Prośmy Ducha Świętego, aby napełniał nas swoim pokojem i dawał moc do odważnego głoszenia wielkich dzieł Jego Miłości w naszym życiu.

Pokój trwały
Michał Mitka

były dominikanin....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze