„Pastores”
Oferta specjalna -25%

List do Galatów

0 opinie
Wyczyść

„Upadki kapłana – pisał św. Jan Chryzostom – wymagają o wiele większego zadośćuczynienia, i to tak wielkiego, jak grzechy całego ludu. A nie potrzebowałyby większego, gdyby nie były cięższe; cięższe zaś stają się nie z natury, lecz z powodu godności kapłana, który się odważył je popełniać”. Słowa te przytacza ks. Piotr Mazurkiewicz w 38 numerze „Pastores”, poruszającym bolesny temat porzucania sutanny.

Niewątpliwie odejście ze stanu duchownego jest zgorszeniem i raną dla Kościoła. Ks. Andrzej Czaja zastanawia się nad sytuacjami, gdy trwanie w kapłaństwie wiąże się z krzywdą bliźniego. „Czy w takim przypadku zasadne jest jedynie porównywanie krzywd (kobieta i dziecko, zawiedziona wspólnota parafialna)? (…) pozostaje dylemat, jak trwać i wykonywać czynności wynikające z sakramentu święceń, gdy ma miejsce konkretna krzywda”. Ujmując rzecz od nieco innej strony, psycholog Agata Rusak w tekście Co kobieta widzi w księdzu, czyli na granicy dwóch światów opowiada m.in., jak rodzi się przyjaźń, która nieraz zmienia się w głębsze uczucie między należącą do przykościelnej grupy nastolatką a jej duszpasterzem.

Poruszające są zamieszczone w numerze świadectwa księży, którzy odeszli ze stanu duchownego, niekoniecznie ze względu na kobietę. Niektórzy przyznają, że powodem był zanik życia duchowego. W tym kontekście nie dziwi kategoryczność, z jaką ks. Jakub Szcześniak w artykule Dla siebie – ze względu na drugich stwierdza, że jeśli kapłan się nie modli, nie powinien uczestniczyć w Eucharystii, która była i jest pokarmem dla wtajemniczonych.

Jeszcze raz pojawia się na łamach kwartalnika św. Jan Chryzostom. Augustyn Pelanowski OSPPE przypomina jego słowa, że od tego, kto codziennie praktykuje modlitwę w formie rozmyślania, odejdą wszelkie nałogi i uzależnienia. Bóg jest silniejszy. Bóg kocha nas miłością zazdrosną, a to pozwala czuć się bezpiecznie.

Warto przeczytać Strategię 12 Kroków Sławomira Zatwardnickiego przeznaczoną dla nas, Anonimowych Grzeszników, oraz artykuły Waldemara Barszcza TOR (Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne) i ks. Tomasza Bielińskiego (o reformie formacji seminaryjnej zainicjowanej przez arcybiskupa Paryża JeanaMarie Lustigera). Ciekawy jest też tekst Krzysztofa Wonsa SDS o zdradzie i powrocie św. Piotra, który chciał pozostać wierny Jezusowi, ale nie potrafił zgodzić się z tym, że On po ludzku przegrywa.

„Pastores”
Paulina Jeske-Choińska

polonistka, redaktorka, prowadzi projekty wydawnicze....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze