okładki rozważań różańcowych Cały Twój oraz Облечен в слънце

„Облечен в слънце”, czyli rozważania „Cały Twój” po bułgarsku!

W ubiegłym roku wydaliśmy po polsku Cały Twój. Inspiracje do modlitwy różańcowej, a teraz – w języku bułgarskim.

Rozważania różańcowe zawarte w tym modlitewniku są owocem modlitwy rekolekcyjnej fraterni świeckich dominikanów z Sofii w Bułgarii. To zbiór cytatów z ewangelii, listów apostolskich, Księgi Psalmów, Księgi Izajasza, mszału, Akatystu ku czci Bogurodzicy, uzupełnionych m.in. o litanie Maryjne.

Z inicjatywy Fraternii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii wydaliśmy rozważania także w ojczystym języku autorów.

Książka bułgarskojęzyczna nie jest dostępna w naszym sklepie.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze