Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021 – Macierzyństwo Maryi

Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna?
Czy sztuką przekazującą prawdy duchowe wywodzące się z religii? A może sztuką symboliczną?
Czy ten typ sztuki musi wyrażać się poprzez piękno lub wywoływanie emocji?

Bliski jest nam temat sztuki sakralnej, piszemy o tym na łamach miesięcznika, więc z radością objęliśmy patronatem OKSSa organizowany przez Fundację Maria i Marta.

Skąd pomysł?

Pomysł Konkursu zrodził się w odpowiedzi na deficyt współczesnych rozwiązań w dziedzinie sztuki sakralnej, co spowodowało jej praktyczną marginalizację w polskiej sztuce XXI wieku. Ten pogłębiający się proces wynika z:

 • pomijania osiągnięć współczesnej estetyki przy doborze projektów i realizacji dzieł sakralnych (Kościół był mecenasem najlepszych artystów w historii),
 • istnienia niewielu transparentnych konkursów na sakralne dzieła sztuki i architektury,
 • braku komisji zatwierdzającej projekty i nadzorującej ich wykonanie, złożonej z osób będących autorytetami w dziedzinach tj. architektura, historia architektury, sztuka, historia sztuki, sztuka współczesna, teologia.

Marginalizacja sztuki sakralnej spowodowana jest niedocenianiem jej znaczenia w życiu duchowym współczesnego człowieka. Pragniemy, aby sztuka sakralna stała się dziełem przemyślanych decyzji o wysokich standardach. Zależy nam na dotarciu do całego społeczeństwa, a poprzez stworzenie przestrzeni dla sztuki współczesnej w Kościele pragniemy służyć ludziom, którym wrażliwość pozwala tworzyć oraz odbierać współczesne dzieła sakralne wysokiej jakości.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest poszukiwanie nowych twórców i dzieł o tematyce sakralnej oraz próba odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest, może lub powinna być współczesna sztuka sakralna?
 • Czy sztuką przekazującą prawdy duchowe wywodzące się z religii? A może sztuką symboliczną?
 • Czy ten typ sztuki musi wyrażać się poprzez piękno lub wywoływanie emocji?

Adresaci

Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych. Dopuszczone są wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe (2D) tzw. formy płaszczyznowe (kreowanie obrazu), czyli m.in.:

 • malarstwo,
 • rysunek,
 • grafika,
 • grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna),
 • grafika komputerowa,
 • typografia,
 • fotografika artystyczna,
 • witraż płaszczyznowy.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania pracy do Konkursu jest możliwość digitalizacji pracy do formatu 2D. Do konkursu niedopuszczone są techniki trójwymiarowe prac, których przeniesienie do formatu 2D wiąże się z utratą cech charakterystycznych pracy, np. rzeźba. Do Konkursu można zgłaszać projekty realizowane przez profesjonalistów i amatorów. Organizatorzy nie planują wyodrębniania osobnych kategorii Konkursu.

Temat

Tematem pierwszej edycji Konkursu jest MACIERZYŃSTWO MARYI. Podstawą ujęcia oraz przedstawienia tego zagadnienia powinno być Pismo Święte, które ukazuje Maryję jako matkę na różnych etapach jej życia oraz w różnorodnych odsłonach tej roli/tożsamości (Maryja jako Matka Jezusa – Boga i człowieka, Matka Kościoła, a także Matka wszystkich ludzi). Biblijne teksty dotyczące Maryi, a także odwołania do Tradycji, będące inspiracją dla Uczestników, powinny być interpretowane w kluczu kultury chrześcijańskiej, oczywiście pozostającej w nieustannym dialogu ze światem niechrześcijańskim, ale jednocześnie świadomej tego, że to Bóg jest jej jedynym źródłem, a także szczytem.

Temat Konkursu został rozwinięty i omówiony w formie wykładu (fakultatywnego), udostępnionego online dla Uczestników chętnych zagłębić się w duchowy aspekt tego zagadnienia na stronie www.okssa.pl.

Harmonogram

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie Jury wybierze prace, które zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. W drugim etapie Jury wyłoni laureatów konkursu oraz prace wyróżnione. Ze względów organizacyjnych związanych z wystawą planowany jest wybór około 30 prac do drugiego etapu Konkursu, z których zostanie przygotowana wystawa pokonkursowa. Prace do pierwszego etapu Konkursu należy przesyłać do 21 października 2021 r.

Do oceny zgłoszonych prac Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:

 • bp Michał Janocha,
 • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti,
 • dr Bogusława Hamryszczak-Głowacz,
 • Olga Grabiwoda,
 • Paulina Krajewska,
 • Beata Stankiewicz-Szczerbik,
 • Paweł Dusza.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, na której zaprezentowane zostaną wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce we Wrocławiu w dniach 25-30 listopada 2021 r. w Concordia Design Wrocław na Wyspie Słodowej nr 7.

Wyniki Konkursu oraz wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.okssa.pl oraz fundacjamariaimarta.pl.

Nagrody

Organizator Konkursu gwarantuje pulę nagród pieniężnych w Konkursie równą 31 000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w grudniu 2021 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.” – w dialogu z dziełami z muzealnej kolekcji. Wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona Organizator Konkursu wraz z przedstawicielami Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wybrane prace nadesłane na Konkurs uzupełnione o inne, wybrane dzieła twórców nagrodzonych w Konkursie zostaną zaprezentowane w 2022 r. w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach przy ul. Zamkowej 5/7. Wyboru prac na wystawę dokonają przedstawiciele Galerii.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie i na stronie konkursu: www.okssa.pl. Zapraszamy. W imieniu organizatorów Piotr Marek, Prezes Fundacji Maria i Marta.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze