obraz Nowy Święty Dominik A new st Dominic odsłonięty w Antwerpii namalował go Egbert Modderman

Nowy Święty Dominik Egberta Moddermana

8 sierpnia wspominamy Założyciela Zakonu Kaznodziejskiego Świętego Ojca Dominika.

W maju tego roku, w Antwerpii, odsłonięto obraz pt. A new st. Dominic, którego autorem jest młody niderlandzki malarz Egbert Modderman. Płótno przedstawia św. Dominika myjącego stopy przed założeniem butów. Modderman chciał namalować łagodność i przyziemność Świętego. Uderzył go przekaz, że św. Dominik lubił podróżować boso, ale przed wejściem do miasta zakładał buty. Więcej o obrazie przeczytasz na stronie op.org.

Tomasz Gałuszka OP podaje taką interpretację tego wizerunku:

Motyw jest wzorowany na motywie Spinario. Najwcześniejsze wzmianki o Spinario pochodzą ze średniowiecznych relacji Bieniamina z Tudeli (XII w.) oraz Mistrza Grzegorza (XII/XIII w.), był on wówczas ustawiony na szczycie marmurowej kolumny przed Pałacem Laterańskim. Beniamin z Tudeli inspirując się fragmentem z 2 Księgi Samuela (2 Sm 14, 25) uznał chłopca za przedstawienie Absaloma. W 1471 roku na polecenie papieża Sykstusa IV rzeźbę przeniesiono do nowo wybudowanego Palazzo dei Conservatori (obecnie część Muzeów Kapitolińskich). W roku 1798 rzeźba została zagrabiona przez Francuzów i wywieziona do Paryża, gdzie umieszczono ją w zbiorach Luwru. Po klęsce Napoleona wróciła na początku 1816 roku do Rzymu. Wokół przedstawionej w rzeźbie postaci narosło wiele legend, według najpopularniejszej z nich chłopiec nazywał się Gnejusz Mariusz. Gdy powierzono mu dostarczenie wiadomości dla senatu, wykonał swoje zadanie z takim poświęceniem, że cierń, który wbił mu się w nogę podczas podróży, wyciągnął dopiero po dotarciu na miejsce.

Jeśli chcesz lepiej poznać naszego Założyciela i nasz Zakon, sięgnij po pracę zbiorową polskich dominikanów pt. Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański. Z okazji dzisiejszego święta polecamy fragment rozdziału Laudare, benedicere, praedicare, którego autorem jest Tomasz Golonka OP:

Dominikańska triada laudare, benedicere, praedicare to trzy słowa bardzo sobie bliskie. Jesteśmy z nich dumni. Znaczą one herb naszego Zakonu – Zakonu Kaznodziejów!
Wynosimy je do rangi hasła – programu.
Laudare znaczy zachwycać się, podziwiać, adorować, chwalić. Zachwycamy się Bogiem, Bogiem Jezusa Chrystusa – bo jest zachwycający.
(…)
Benedicere to znaczy błogosławić. Tym samym znaczy nie złorzeczyć!
(…)
Praedicare znaczy głosić. Głosić „dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia” (Wigilia Paschalna).
(…)

A o tym, co łączy Dominika Guzmana OP i pomarańcze przeczytasz w tekście Dominik, Słowo i zapach pomarańczy.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze