Nowości W drodze – styczeń 2023 r.

2023 rok Wydawnictwo W drodze rozpoczyna historycznym wydarzeniem, jakim jest premiera serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu”– to polskojęzyczne wydanie tekstów św. Tomasza, w większości w nowych tłumaczeniach. Pierwszy tom to Objaśnienie „Polityki” (t. 43). Wśród nowości znalazły się także: „Listy z Ukrainy. Pierwsze 100 dni wojny” Jakuba Gonciarza OP i Jarosława Krawca OP, „Odnowiona nadzieja. Eseje o misji Kościoła” biskupa Roberta Barrona oraz II wydanie książki „Mała droga ufności Teresy z Lisieux” Jacquesa Philippe’a.

Objaśnienie „Polityki”, Tomasz z Akwinu, seria Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, t. 43

Poprzez powstające kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymują właśnie bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy, otwartości na różne – także „nieortodoksyjne” – nurty filozoficzne. Wszystkie te cechy umiejscawiają go wśród najwybitniejszych duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury, a jego dzieła, należące do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego, stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.  

(…) W Objaśnieniu „Polityki” odnajdujemy zatem najwcześniejszą interpretację politycznego nauczania Arystotelesa, dokonaną niedługo po tym, jak Polityka stała się na powrót znana czytelnikom i uczonym świata zachodniego. Już sam ten fakt powinien nas skłonić do uważnego przyjrzenia się temu komentarzowi.

– czytamy we Wprowadzeniu do Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”.

Listy z Ukrainy. Pierwsze 100 dni wojny, Jakub Gonciarz OP, Jarosław Krawiec OP

Kupując tę książkę, wspierasz odbudowę Ukrainy.

24 lutego 2022 roku oczy całego świata zwróciły się w stronę Ukrainy. Kraj został zaatakowany przez Federację Rosyjską, a Ukraińcom przyszło się zmierzyć z brutalną przemocą. Zamieszczone w niniejszej książce listy z pierwszych stu dni wojny to zapis doświadczeń tych, którzy znaleźli się w dwóch rzeczywistościach: bezsensownego krwawego konfliktu i codzienności wypełnionej dobrem płynącym z tak wielu stron. Nie znajdziemy tu polityki ani opisów wojskowych strategii. Przeczytamy za to o ludziach – zmagających się z wojenną codziennością, odważnych, solidarnych. 

Książka zawiera listy z pierwszych stu dni wojny, które pisali mieszkający i pracujący w Ukrainie dominikanie: Jakub Gonciarz OP i Jarosław Krawiec OP.

Stanowią one zapis z życia zwykłych ludzi, a także relacje braci dominikanów mieszkających w różnych klasztorach w Ukrainie. Są głosem i refleksją, że nawet najbrutalniejszym zdarzeniom, towarzyszy dobro, pojawiające się ze strony innych ludzi. W Listach… wybrzmiewa wdzięczność za nie i podkreślenie bezcennej siły wspólnoty oraz modlitwy.

Poruszający wstęp do Listów z Ukrainy napisał Wojciech Surówka OP.

Odnowiona nadzieja. Eseje o misji Kościoła, Robert Barron

Bp Robert Barron lokuje katolicyzm na mapie współczesnej kultury intelektualnej Zachodu. Konfrontuje myśli wielkich współczesnych teologów (m.in. Hansa Ursa von Balthasara, Guardiniego, Ratzingera) z najważniejszymi postaciami nowożytności (m.in. Foucaultem, Habermasem). Wychodzi poza ramy suchego dyskursu akademickiego i dzieli się osobistym doświadczeniem wiary. Wnikliwie komentuje zmagania współczesnego Kościoła, w tym skandale seksualne, problemy liberalizmu i relatywizmu. Przygląda się obecności chrześcijaństwa w kulturze masowej. Ten zbiór esejów jest intelektualnie samodzielnym i spójnym wykładem współczesnego katolickiego światopoglądu, który przybliża czytelnikowi relację między Kościołem, a współczesną kulturą intelektualną i artystyczną. Pomimo trudnej problematyki bp Barron wychodzi poza akademicki dyskurs, dzieląc się osobistym doświadczeniem wiary oraz przygodą własnych intelektualnych poszukiwań. Sprawia to, że książkę czyta się bardziej jak opowieść niż monografię czy podręcznik.

Mała droga ufności Teresy z Lisieux. Jacques Philippe (wydanie II)

Ojciec Jacques Philippe wyjaśnia, na czym polega odkryta i przeżyta przez św. Teresę „całkiem nowa mała droga” – „droga ufności i miłości”, której nauczała nowicjuszki w Karmelu w Lisieux. Obierając za przewodniczkę Małą Teresę, autor pokazuje, jak wzrastać w ufności Bogu, jak prosić Ducha Świętego o siłę wiary, by dzięki temu lepiej radzić sobie z codziennością. Znajdujemy tu istotę przesłania tej młodej, zmarłej w wieku dwudziestu czterech lat, zakonnicy, którą Jan Paweł II ogłosił w 1997 roku doktorem Kościoła. 

Autor posługuje się fragmentami autobiografii Teresy, w których opowiada ona o odkryciu swojej drogi. Krok po kroku komentuje jej wypowiedzi, podpowiadając tym samym czytelnikowi, jak każdy z nas może wykorzystaj jej doświadczenie w swoim życiu. Obrał on ją sobie za przewodniczkę, pokazując, jak można wzrastać w ufności Bogu i prosić Ducha Świętego o siłę wiary, by dzięki niej lepiej radzić sobie w codziennym życiu.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze