Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. (Iz 9, 5)

Kontemplując narodziny Syna Bożego, uczmy się od Niego odwagi, pokory, ufności i miłości.

Oby nadchodzący 2023 rok inspirował nas do takiej właśnie uważnej i otwartej postawy wobec Boga, siebie samego i drugiego człowieka.

Zespół W drodze

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze