U Ojców Kościoła

Wyobraźmy sobie przełom stuleci: trzeciego i czwartego. W Cesarstwie szerzy się filozofia manichejska, przejmując podstawowe założenia gnozy. W umysłach ludzi siły Ciemności walczą z siłami Światła, a uczniowie Manesa (†...