Okładka książki Patrząc szerzej

„Patrząc szerzej. Dialog teologii i nauki”, Alister McGrath

Wiara, nauka i Bóg – czy muszą się wykluczać? Czy nauka i wiara są z góry skazane na konflikt? Czy da się obronić nasze naukowe przekonania co do świata oraz religijne przekonania co do Boga? Jak natura człowieka wpływa na postrzeganie przezeń rzeczywistości? Dlaczego nowy ateizm nie zaspokaja wszystkich potrzeb poznawczych jednostki? Alister McGrath z właściwą sobie prostotą poszukuje odpowiedzi na te pytania. Wykorzystuje do tego naukę, teologię, filozofię, biografie uczonych, a nawet poezję. Dzięki jego refleksjom możemy zobaczyć świat w szerszej perspektywie.

Autor podkreśla, że chrześcijaństwo nadaje rzeczom sens o wiele bardziej niż ateizm. Patrząc szerzej to przewodnik po nowym świecie, który autor odkrył we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku podczas studiów na Oxfordzie. Publikacja pomoże zarówno teologom, jak i naukowcom, w zintegrowaniu przyjmowanych przez siebie koncepcji, by zyskać bogatsze i pełniejsze spojrzenie na złożoność tego świata.

Ludzie są zwierzętami pragnącymi sensu. Dlatego właśnie nigdy nie zadowalają nas same faktograficzne opisy natury lub jej teoretyczne ujęcia i dlatego sięgamy do sztuki, muzyki, teologii i literatury, by pomogły nam one pochwycić głębszą i bogatszą wizję rzeczywistości

– pisze Alister McGrath. I dodaje:

Zbyt łatwo, koncentrując się na poszczególnych drzewach, przeoczamy cały las. Zajmujemy się tym, co widzimy na powierzchni naszego świata – kamykami i muszlami – wskutek tego zaś nie sięgamy do jego głębin. Chrześcijańska teologia naturalna wyczula nas na poszczególne elementy czy aspekty przyrody i pozwala dojrzeć całościowy obraz, dzięki któremu w pełni je doceniamy. Jednak pierwszym krokiem na drodze prowadzącej do odkrywania tej bogatszej i bardziej pogłębionej wizji naszego przedziwnego wszechświata jest dopuszczenie do siebie myśli, że taka wizja faktycznie może istnieć i czeka, aż ją odkryjemy – lub, jak ujęłaby to wiara chrześcijańska, czeka, by się nam ukazać, jeśli tylko będziemy chcieli otworzyć na nią nasze oczy.

W pierwszej części książki autor nakreśla tło i przedstawia ogólne rozważania nad zagadnieniami z zakresu relacji między naukami przyrodniczymi i teologią chrześcijańską. W dalszej części Alister McGrath przedstawia trzy postaci, które odegrały istotną rolę w rozbudzeniu dyskusji na ten temat. Są nimi: chemik teoretyk Charles A. Coulson, teolog Thomas F. Torrance oraz fizyk kwantowy John Polkinghorne. Na koniec autor omawia sześć dysput toczących się w nauce i w teologii, przygotowując tym samym grunt pod bogatszą wizję naszej rzeczywistości.

Rozważania zawarte w Patrząc szerzej. Dialog teologii i nauki (tyt. oryg. Enriching Our Vision of Reality: Theology and the Natural Sciences in Dialogue) są zaproszeniem do wkroczenia głębiej w to, co Isaac Newton określił mianem „oceanu prawdy”. Do wzbogacania naszej wizji rzeczywistości i odnalezienia sensu, właśnie poprzez oparty na wiedzy dialog pomiędzy współistniejącymi obok siebie naukami przyrodniczymi i teologią chrześcijańską.

Rekomendacje:

Lektura wprowadzenia do nauki i wiary chrześcijańskiej, które jest zarówno erudycyjne, jak i przystępne w formie, to czysta przyjemność. Książka McGratha jest zaproszeniem, by przejść od wąskiego do holistycznego spojrzenia na rzeczywistość

– Philip Clayton, redaktor The Oxford Handbook of Religion and Science.

Książka ukazuje, w jaki sposób fundamentalna teza chrześcijaństwa – istnienie Stwórcy – wzbogaca racjonalną wizję rzeczywistości. McGrath porusza szerokie spektrum zagadnień z właściwym sobie polotem i rozważa możliwość spójnego opisu świata z uwzględnieniem oglądu chrześcijańskiego. Lektura szczególnie cenna dla tych, którzy interesują się stykiem nauki i wiary


– Łukasz Mścisławski OP, fizyk i filozof przyrody, wykładowca Politechniki Wrocławskiej.

Patronat nad książką objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, „Wszystko, co Najważniejsze”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, deon.pl, wiara.pl, dominikanie.pl, Siódma9, Radio Nadzieja, Radio Emaus, Radio DOXA.

O autorze:
Alister McGrath (ur. 1953) – teolog i ksiądz anglikański, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz King’s College w Londynie, doktor biofizyki. Od wielu lat zajmuje się m.in. kwestią relacji pomiędzy nauką i teologią chrześcijańską. Autor wielu książek, w tym międzynarodowego bestsellera Bóg nie jest urojeniem: złudzenie Dawkinsa (Wydawnictwo WAM, 2012), Apologetyka po prostu (W drodze, 2020) oraz popularnego podręcznika Christian Theology: An Introduction (Wiley, 2016). Jego głos odegrał istotną rolę w dyskusji z „nowym ateizmem” Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze