Czas dla duszy

„Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy”, bp Mikołaj Łuczok

Ta książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus. Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie Świętym.

Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce „Czas dla duszy”, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla rodziny „Kana”.

Wszystko, co zostało napisane w tej książce, jest owocem moich poszukiwań Prawdy i podążania za Nią. Przekazuję Wam moje doświadczenie, żeby mogło ono służyć na Waszej drodze do Prawdy. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).


– napisał bp Mikołaj Łuczok OP.

Na kartach tej książki, w krótkich i treściwych 24 rozdziałach, spisane są inspiracje i podpowiedzi: jak żyć, wychowywać swoje dzieci, rozwijać relację z Bogiem, praktykować wdzięczność, uczyć się pokory, uważnie słuchać, być w ciszy, jak przebaczać, dzielić się, radzić sobie ze strachem czy uzależnieniami.

Celem zakonu dominikanów jest niesienie ludziom wyzwolenie przez poznanie Prawdy – wszystkimi sposobami. Ojciec Mikołaj sam przez wiele lat poszukiwał głębi i sensu życia w różnych praktykach religijnych, filozofii, psychologii, sporcie i wielu innych aktywnościach. Szukał, ale nie przynosiło to długotrwałego szczęścia. Dlaczego? Ponieważ prawdziwe wyzwolenie i wewnętrzną równowagę daje dopiero obcowanie z Bogiem. Doszedł do tej wielkiej Prawdy i teraz dzieli się nią z nami.

Gorąco zapraszam do spotkania na kartach tej książki z ojcem Mikołajem: dominikaninem i biskupem. To niezwykle ożywcza lektura, do tej pory niedostępna dla Polaków, bo napisana po ukraińsku. Zapoznając się z kolejnymi jej rozdziałami, miałem wrażenie lektury apoftegmatów ojców pustyni. Ta bezpośrednia bliskość z Bogiem, barwne przypowieści, mądre, proste i konkretne rady pisane są z pozycji kogoś, kto zna tę rzeczywistość z własnego doświadczenia, kto z czytelnikami dzieli się historią swojego życia. Cudowna lektura, wspaniały człowiek.


– Paweł Kozacki OP.

Patronat nad książką objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, dominikanie.pl, wiara.pl, Radio DOXA, Radio Emaus, Radio Nadzieja.

O autorze: bp Mikołaj Łuczok OP (ur. w 1974 roku w Mukaczewie na Zakarpaciu) – dominikanin, duszpasterz młodzieży i dorosłych. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku. Studiował filozofię i teologię w Koszycach, Warszawie i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 roku. Służył w Sankt Petersburgu, Czortkowie, Jałcie i Chmielnickim. Pracował we Lwowie jako jeden z kaznodziejów duszpasterstwa dominikańskiego. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej 11 listopada 2019 roku. Święcenia biskupie otrzymał 10 grudnia 2019 roku.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze