Męska sprawa

Mój rower, reż. Piotr Trzaskalski, występują: Michał Urbaniak, Artur Żmijewski, Krzysztof Chodorowski, Witold Dębicki, Anna Nehrebecka Od wielu lat bolączką polskiego filmu był brak solidnego kina popularnego. Pomiędzy miernymi owocam...