Modlitwa do świętego Jacka

Modlitwa do świętego Jacka

Święty Jacku,
wielki Polaku i cudotwórco,
zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny!
Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom,
oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.
Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała,
przywracałeś kalekom wzrok i słuch,
tak teraz użyj swej cudownej mocy,
by zachować w naszym dzieciach największy skarb,
jakim jest wiara i miłość Boga,
a jak Ty przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru,
tak spraw, by one przeszły bezpiecznie przez burzliwy okres rozwoju.
Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba,
a przez sieroctwo, by pozbawione zostały opieki rodziców.
Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju
tak jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie,
a Ty bądź im zatroskanym ojcem.
Niech będą naszą radością i chwałą,
chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła,
a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.