Artur Godnarski

urodzony w 1969 r. – kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, asystent Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza, inicjator i organizator „Przystanku Jezus”.

Mieszka w Gubinie.