Bądź dobrej myśli

Jr 31,7–9 / Ps 126 / Hbr 5,1–6 / Mk 10,46b–52 [24 października 2021 / XXX niedziela zwykła] Nie wiadomo, dlaczego Jezus prowokował. A przecież w ewangeliach znajdziemy opisy takich prowokacji. Czy to jest sposób postępowania Boga, czy ludzki charakter J...