Chodzi o dziecko

Polski kompromis aborcyjny jest w niejednolitym światopoglądowo społeczeństwie rozwiązaniem być może najlepszym z możliwych, jeśli spojrzeć na niego przez pryzmat kryterium zapewnienia prawnej ochrony życia nienarodzonych. Redakcja, do której wysłałem ...