Duch reformacji

Chcąc pozostać chrześcijaństwem, protestantyzm musi - i przecież chce najszczerzej - uznać i uwielbić Słowo wcielone. Lecz im bardziej Je adoruje jako Boskie, tym pilniej oddziela od Niego Jego udzielanie się i uświęcające promieniowanie na terenie człowiecze...