Sceny dantejskie

Potraktowałem Dantego jak reportera odwiedzającego świat, którego nikt inny przedtem ani nikt inny potem nie zobaczył. Był jedynym podróżnikiem, który to wszystko widział, i śmiało możemy powiedzieć, że Boska Komedia to reportaż z zaświatów. Rozmawiają...