Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów

Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów

(0,00),    recenzji
Wyczyść

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Polskie wydanie Księgi konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów (łac. Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum) zostało przygotowane z okazji 800-lecia przybycia dominikanów do Polski.

Zawiera Regułę św. Augustyna, na której Zakon Kaznodziejski opierał się od początku swojego istnienia, właściwy tekst Księgi konstytucji i zarządzeń oraz obszerne materiały towarzyszące: wprowadzenia, przypisy, dodatki i komentarze opracowane przez dr. hab. Piotra Skoniecznego OP, prof. UPJPII, który nadał również ostateczny kształt udoskonalonemu tłumaczeniu.

Zasadą dominikańskiego prawodawstwa jest to, że obok pewnych najistotniejszych elementów, które pozostają niezmienne, ewoluuje ono w miarę jak kolejne kapituły zakonu wprowadzają w nim potrzebne poprawki. Obecne wydanie odzwierciedla stan prawny z 1 października 2019 roku, czyli krótko po kapitule generalnej, która odbyła się w Bien Hoa (Wietnam).

To staranne wydanie, ukazujące aktualne przepisy zakonne w świetle tradycji, z której wyrastają, czyni tę księgę praktycznym kompendium dla wszystkich żyjących według dominikańskiego prawa. Jest przy tym miarodajnym źródłem wiedzy dla tych, którzy chcieliby się z nim zapoznać.

Jak wiadomo, słowo „zakon” znaczyło pierwotnie „regułę”, „prawo”. Można powiedzieć, że w tym sensie poznanie „zakonu”, tj. zasad, którymi dany instytut zakonny się rządzi ukazuje dobrze jego cechy, rysuje obraz „zakonu” jako społeczności. W tym całościowym obrazie Zakonu Kaznodziejskiego, który przedstawia Księga konstytucji i zarządzeń, czytelnik znajdzie m.in. informacje o ideowych podstawach życia dominikańskiego, o „dominikańskiej demokracji”, sposobach radzenia sobie z sytuacjami trudnymi czy o miejscu różańca świętego w życiu dominikanów. Prowincjał Paweł Kozacki OP napisał w przedmowie:

Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów jest księgą żywą. Po pierwsze dlatego, że ślubując posłuszeństwo, deklarujemy żyć zgodnie z zapisanymi w niej postanowieniami. Po drugie z tego powodu, że w związku z decyzjami podejmowanymi przez braci i w imieniu braci wciąż się zmienia. Kolejne kapituły generalne co trzy lata aktualizują nasze prawo. Dbają o to, byśmy zachowując swoją tożsamość, pozostali wierni powołaniu, ale jednocześnie rozumieli współczesny świat i ludzi, do których jesteśmy posłani. Zmienia się język i styl naszego ustawodawstwa: czasem pozostajemy przy klasycznych zwrotach przyjętych w naszej Prowincji, czasem zmieniamy je, szukając lepszego przekładu tekstu oryginalnego. Niniejsze wydanie jest siódmym w powojennej historii naszej Prowincji. Przez ostatnie lata korzystaliśmy z wydanego w 2003 roku tłumaczenia br. Jana Janczaka, uzupełnionego przez br. Mirosława Wylęgałę i panią Annę Kozłowską (ówcześnie Kadyjewską), w opracowaniu braci Jakuba Gonciarza i Tomasza Wytrwała. Jak już w historii dominikańskiego prawodawstwa bywało, bracia zwlekali z wprowadzaniem na bieżąco zmian w Konstytucjach, a kolejne kapituły generalne następowały po sobie tak szybko, że trudno było się zorientować w obowiązującym stanie prawnym. Z historycznego punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego w naszym Zakonie: między pierwszym drukowanym wydaniem Konstytucji, które ukazało się w 1505 roku, a ich następnym wydaniem minęło około 250 lat. Najnowsze wydanie dla Polskiej Prowincji, po blisko dwudziestu latach, przygotował br. Piotr Skonieczny przy wsparciu br. Zbigniewa Pajdy i Wydawnictwa W drodze. Bratu Piotrowi serdecznie dziękuję za inicjatywę i tłumaczenie KKZ, a osobom zaangażowanym w opracowanie, łamanie i powstanie poszczególnych wydań za pracę oraz wysiłek włożony w to dzieło.

tytuł oryginalny: Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum
pełen tytuł: Księga konstytucji i zarządzeń Braci Zakonu Kaznodziejów
autor: Praca zbiorowa
tłumacz: Anna Kadyjewska Jan Janczak OP Mirosław Wylęgała OP Piotr Skonieczny OP Wiesław Szymona OP
pod redakcją: Piotr Skonieczny OP
rok wydania: 2021
wydawca: Wydawnictwo W drodze
liczba stron: 470
format: 150x210 mm
oprawa: twarda
masa netto: 1172 g
isbn: 9788379064854