Atak klonów

Dużym problemem roślin w dziedzinie matrymonialnej jest to, że są nieruchome. To dość znacząco utrudnia dotarcie do partnera. Marcin Gutowski: Ile drzew pan posadził? Marcin Zych: To trudne pytanie. Myślę, że ponad tysiąc. Zawodowo? Niekoniecz...