Plaża doznań treściwych

Nasze jedzenie nadmorskie śmierdzi fryturą, pochodzi z bud zapuszczonych i brudnych. Jest idiotycznie niedopasowane do pory roku, nadmiernie obfite, często wręcz prostackie. Polska plaża, taka, jaką sobie odtwarzam z pamięci: skwar i wiatr, mnóstwo lud...